جان انسان‌ها، امانتی سترگ از جانب خداوند جان‌آفرین است و تنها اوست که شأن و صلاحیت گرفتن آن را دارد. بنابراین، خداوند کشتن انسان بی گناه را همچون کشتن همه‌ی انسان‌ها و زنده نگه داشتن او را معادل احیای عموم بشریت، تلقی نموده ‌است. جان انسان‌، بر اساس موازین اسلامی و حقوق بشر، محترم است و ترور، دستاوردی جز تولید خشونت و سلب امنیت و آرامش جامعه، به دنبال ندارد.
گروه‌ها و جریانات مدنی و دینی کردستان ایران، طی چند دهه‌ی اخیر، علیرغم وجود اختلاف و تفاوت در دیدگاه‌ها، زندگی مسالمت‌آمیزی با هم داشته‌ و تهدیدی علیه یکدیگر محسوب نشده‌اند.
متأسفانه، ترور دو ماموستای کُرد و اهل سنت، طی یک ماه گذشته، فضای روانی جامعه را بیش از پیش ملتهب نموده و موجی از نگرانی و احساس ناامنی را در منطقه، دامن زده ‌است.
شورای منطقه‌ای جماعت دعوت و اصلاح در غرب کشور، ضمن درخواست از همه‌ی جریانات به خویشتن‌داری و پرهیز از اعمال خشونت و نیز تلاش در جهت تقویت پایه‌های اخوت و همبستگی، توسل به حذف فیزیکی دیگران را، از طرف هر فرد و جریانی، به شدت محکوم می‌کند و از مقامات ذیربط می‌خواهد بنا به وظیفه‌ی قانونی خود، مبنی بر تأمین امنیت و آرامش جامعه، در اسرع وقت عامل یا عاملان چنین جنایاتی را شناسایی و مجازات نمایند تا دیگر بار شاهد تکرار چنین رخدادهای ناگواری در منطقه نباشیم.

شورای منطقه‌ای جماعت دعوت و اصلاح در غرب کشور
٣٠ بهمن ١۴٠١