بنا به گزارش اصلاحوب، دلیر عباسی از مشاوران دبیرکل جماعت به نیابت از استاد عبدالرحمن پیرانی، با یادآوری شکل‌گیری تاریخچه‌ی روابط عمومی از اداره‌ی اطلاع‌رسانی و ارتباطات تا تعریف دقیق و علمی و تعمیق و تخصصی و به روز شدن آن در دوره‌ی پیش رو و ذکر چالش‌ها و فرصت‌های پیش رو در دعوت و خدمت، از مسؤولیت‌پذیری و زحمات چند ساله‌ی عثمان عباسی و خانواده‌ی محترم‌اش تقدیر و تشکر کرد.

وی با اشاره به اینکه هریک از ما با ترک پست سازمانی همچنان بار سنگین مسؤولیت را به دوش داریم، به تشویق و دلگرمی و حضور مستمر حاضران در مسیر دشوار دعوت و خدمت پرداخت.

عثمان عباسی، مسؤول پیشین روابط عمومی جماعت دعوت و اصلاح نیز ضمن تأکید بر اهمیت و توجه ویژه و سرمایه‌گذاری در حوزه‌ی روابط عمومی در عصر ارتباطات با بیان بعضی از خاطرات تلخ و شیرین مسؤولیت، از آغاز تاکنون و ذکر نعمت‌ها و محبت‌ها مسؤولان و اعضای جماعت و وجود بستر رشد و تعالی شخصیت‌ها در حوزه‌های متفاوت کاری، اعلام کرد که نه تنها به‌عنوان عضوی از جماعت بلکه به‌عنوان فرزندی وفادار و علاقه‌مند به خانواده‌ی جماعت، به رغم بیماری و شرایط سخت کاری و بعد مسافت از مرکز، در راستای خدمت هرچه بیشتر، برای مشاوره، راهنمایی و تدریس در حوزه‌های سواد رسانه‌ای و روابط عمومی، حضور خواهد داشت.

در پایان این دیدار، لوح تشکر و تقدیر دبیرکل به وی اهدا شد.