به گزارش اصلاحوب، استاد عبدالرّحمن پیرانی دبیرکلّ جماعت دعوت و اصلاح با صدور حکمی «دکتر محمّد جهانگیری اصل» را به‌عنوان سرپرست روابط عمومی جماعت دعوت و اصلاح منصوب کرد.
پیش از این عثمان عبّاسی مسؤولیت روابط عمومی مرکزی جماعت دعوت اصلاح را بر عهده داشت.