در بخش صبح این نشست، فرزاد یوسفی، مسؤول اداره‌ی مرکزی دانشجویی، مباحثی پیرامون سلامت معنوی، سلامت اخلاقی و سلامت روان ارایه داد. وی با اشاره به اینکه زندگی خالی از معناداری منجر به سعادتمندی نیز نمی‌شود، رابطه‌ی بین سعادت و زندگی معنادار را یک رابطه‌ی دوطرفه و لازم و ملزوم یکدیگر دانست. 
یوسفی ضمن تأکید بر اینکه اخلاقی کردن زیست اجتماعی مأموریت مشترک همه‌ی انبیاء بوده، بر اهمیت عملی کردن واقعی سلامت معنوی و سلامت اخلاقی تأکید داشت. مسؤول اداره‌ی مرکزی دانشجویی در ادامه اظهار داشت که آزادی‌خواهی  لزوماً منجر به آزادی‌منشی نمی‌شود و عدالت‌خواهی نیز چه بسا منجر به عدالت‌منشی نشود و ماحصل آن کشتار، تبعیض و بی‌عدالتی باشد. 
وی در ادامه، به‌منظور ایجاد بستری برای خردورزی جمعی و ایجاد مشارکت حاضران در موضوع مورد بحث، به بیان یه سؤالاتی پیرامون 1- مهم‌ترین مظاهر و مصادیق سلامت معنوی، 2- نقشه راه و گام‌های اساسی در یک زیست معنوی برای دانشجویان و 3- سلامت معنوی چه چیزی نیست؟ پرداخت که در ادامه، فعالان دانشجویی بصورت تیمی و کارگاهی به بیان دیدگاه‌های خود در این زمینه پرداختند. 
در بخش بعد از ظهر این نشست، ابتدا مسؤولان دانشجویی شعب گزارش فعالیت‌های دانشجویی سه ماهه‌ی تابستان را ارایه دادند. در ادامه، بحث و تبادل نظر پیرامون برنامه‌ریزی فعالیت‌ها برای نیمه دوم سال شکل گرفت. در پایان‌ این نشست از دو نفر از پذیرفته‌شدگان برتر مقطع دکتری تخصصی در دانشگاه‌های تهران و تربیت‌مدرس تقدیر به عمل آمد.