بنا به گزارش اصلاحوب، نخستین گردهمایی علمی بانوان جماعت دعوت و اصلاح که به همت اداره‌ی بانوان، معاونت فرهنگی و اجتماعی برگزار شد، ۵ مقاله ارائه گردید که در آنها به نقش علما و مساجد، بانوان و خانواده در مقابله و مواجهه با تنش‌های اجتماعی پرداخته شد. 
هر پنج اثر، تحقیقات فردی و مطالعات درون‌جماعتی بود که  جایگاه و اهمیت و تٲثیر این نهادها را مورد واکاوی قرار داده بودند. 
دبیر این همایش دستاورد و اهداف آن را ارزنده و مفید ارزیابی نموده، آن را گامی مؤثر در پیمودن مسیر شکوفایی استعدادها و توانمندی‌های بانوان اهل فکر و فرهیخته‌ی جماعتی دانست. همچنین وی این گردهمایی را تولدی جدید در زمینه‌ی فعالیت فرهنگی بانوان دانست و اهتمام، پشتکار و ادامه‌ی مسیر را در چند سال آینده برای پربار نمودن مسیر گردهمایی «زنان مدیران سایه» به‌عنوان پیش‌اعلام کرد. 
در پایان این گردهمایی یک‌روزه، از صاحبان هر ۵ اثر، تقدیر و تجلیل به عمل آمد.