بنا به گزارش روابط عمومی شعبه‌ی خراسان رضوی، در این نشست در ابتدا عبدالواحد ناصری مسؤول هیأت اجرایی شعبه‌ی خراسان رضوی ضمن خیرمقدم و خوشامد گویی، هدف از برگزاری جلسه را بیان و گفت: ضمن تبریک ماه رمضان، تقارن این جلسه با ماه بهار قرآن به فال نیک می‌گیریم و از برادر عزیزمان کاک ادریس دوستی که رنج سفر را بر خود هموار نمودەاند، سپاسگزاریم.‌

سپس در ادامه‌ی نشست ادریس دوستی مسؤول اداره‌ی خدمات اجتماعی مرکزی به ایراد سخن پرداخت و گزارشی از اداره‌ی خدمات و ارتباطات فرهنگی اجتماعی مرکز ارایه کرد. وی در بخشی از سخنانش تقویت هرچه بیشتر اخوت و همکاری  با هم را مورد تأکید قرار داد و در پایان سخنانش راهکارهای نوین فعالیتهای فرهنگی اجتماعی را تشریح کرد. 

پس از سخنان مسؤول مدعو، نشست به‌صورت پرسش و پاسخ ادامه یافت و بر اخذ مجوز سمن‌ها و ‌مؤسسات خیریه تأکید شد.