متن بیانیه‌ی روابط عمومی جماعت به شرح زیر است:

جنایت نفرت‌انگیز تروریست‌ها در گلزار شهدای کرمان که به شهادت و مجروحیت شمار زیادی از هموطنان عزیزمان گردید، وجدان هر انسان شریف و آزاده‌ای را به درد می‌آورد!
جماعت دعوت و اصلاح بر اساس ایده و مشی بنیادین خود در مخالفت با همه‌ی انواع ترور و خشونت، این اقدام زبونانه را محکوم می‌کند و از خدای متعال برای قربانیان این حادثه‌ی تلخ، بهشت برین، برای مجروحان، شفای عاجل و برای خانواده‌های داغدار، صبر و اجر مسألت می‌نماید.

روابط عمومی جماعت دعوت و اصلاح
۱۴دیماه ۱۴۰۲ه.ش