جماعت دعوت و اصلاح، که در بنیاد، تشکلی مدنی و دارای اولویت‌های فرهنگی و اجتماعی است، از باب تعهد به مشی مسالمت‌آمیز و حفظ جایگاه اراده‌ی ملت، در انتخابات مشارکت می‌کند و ضمن احترام به همه‌ی نامزدهای حاضر در صحنه، با تأکید بر بیانیه‌ی حقوق اقوام و اهل سنت آقای دکتر مسعود پزشکیان، ایشان را گزینه‌ی مناسب مدیریت ارشد اجرایی کشور می‌داند و از عموم شهروندان آگاه و مسؤول دعوت می‌نماید با رأی به پزشکیان، که به باور ما رأی به صداقت، پاکدستی، امانتدارى و رویکردهای کارشناسی است، روزنه‌ی امید جدیدی در افق مدیریت کلان کشور به سمت آینده‌ای درخور همه‌ی ایرانیان بگشایند.

                                                                              جماعت دعوت و اصلاح
                                                                                  1403-04-06