متن بیانیه‌ی جماعت به شرح زیر است:

جماعت دعوت و اصلاح، مراتب قدرشناسی و سپاس فراوانش را به محضر شهروندان گرامی، به ویژه اعضا و هواداران مسئولیت‌پذیر خود ابراز می‌دارد؛ که در دور نخست انتخابات ریاست جمهوری حضور پیدا کردند و با رٲی اول به جناب دکتر مسعود پزشکیان، عزم‌شان را برای تغییر به نمایش گذاشتند.
اینک در تداوم عهد پیشین و با تأکید بر بیانیه‌ی ششم تیرماه، بار دیگر عموم شهروندان را به حضور فراگیر خود در پای صندوق‌های رأی در روز جمعه پانزدهم تیرماه دعوت می‌نماییم، تا زمینه‌ی تحقق هر چه بیشتر ایرانی توسعه‌یافته و فردایی بهتر‌ را فراهم نماییم.

جماعت دعوت و اصلاح

۱۴۰۳/۰۴/۱۳