نویسندگان این کتاب که از صاحب‏‌نظران حوزه‌ی شناخت‌درمانی هستند، به شناسایی، نشانه‌شناسی، سبب‌شناسی و درمان 11 الگوی رفتاری مخرب و تکراری پرداخته‌‏اند که به خودانگاره‌ی منفی ربط دارند. مؤلفان ضمن شرح حال بیماران واقعی، نشان می‌دهند که چگونه هر یک از این الگوهای ناکارآمد در دوران کودکی شکل ‏گرفته‌‏اند و مبنایی برای ارزیابی خویشتن در بزرگسالی می‌شوند. این کتاب ابزار قدرت‌مندی برای درمان مشکلات مراجعان بر اساس رویکردهای شناخت‌‏درمانی و طرح‏واره‌‏درمانی است. 

دکتر آرون بک بنیانگذار شناخت‌‏درمانی در مقدمه‌ی این کتاب می‌‏نویسد: «یانگ و کلوسکو بر اساس خلاقیت و تدبیراندیشی توانسته‌اند ابزارهای اثرگذاری برای تغییر روابط بین‌‏فردی و روابط شغلی تدوین کنند. به دنبال تغییر در روابط بین‌‏فردی و روابط شغلی، زندگی تغییر شگرفی خواهد کرد. این کتاب نشان می‌دهد که نویسندگان از بینش بالینی، حساسیت و شفقت خاصّی برای راه‌حل‌اندیشی مشکلات بین‏‌فردی و مشکلات شغلی برخوردارند.»

 مشاهده فهرست مطالب کتاب