بشرا لطفی
یک فروردین هست  تولّدِ بهار خانم هر سال از سالِ پیش جوان‌تر می‌شود خانم لباسِ رویاییش هر بار سفارش می‌دهد یک رنگ
أ.دابراهیم بن محمد الحمد المزینی ترجمه: أمیر شکوری
از آن چیزهایی که دین اسلامی ما را متمایز می‌کند، آن است که روزی از روزها فقط بینشی نبوده که در خردها و ذهن‌ها لانه کرده باشد و افکاری نبوده که فقط مناقشه و مدارسه شود، بدون آن که واقعیت ملموسی در زندگی واقعی مردمان نداشته باشد.  بدین خاطر ارزش‌های اخلاقی در تمدن اسلامی تنها قواعد خشکِ فلسفی و ارزش‌های نظری نبوده، همان گونه که بسیاری از تمدن‌ها و فلسفه‌های قدیمی و نوگرا چنین بوده است، بر این اساس اخلاق در تمدن اسلامی، تربیتی عملی و ارزشی رفتاری و واقعیتی اجرایی برای زندگی مردم بوده است.  از این رهگذر تمدن اسلامی ما در انواع شیوه‌های زندگی مردم و نیازهای آنان ت
فرزانه اسحاقی
خشونت یعنی در مکان‌ها و زمان‌هایی که باید با آرامش و متانت برخورد کرد، آدمی بلعکس عمل کند و فرد خشن کسی است که به طور کامل در نقطه مقابل این رفتار مطلوب قرار می‌گیرد، اما همیشه و همه جا خشم صفتی مذموم نیست که باید از آن دوری شود

بیمه زنان خانه‌دار، محافظت از شأنیت جایگاه مادری است.

مشاور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، با اشاره به اینکه مهم‌ترین وظایف زن در خانه و خانواده ایفا می‌شود، گفت: بیمه زنان خانه‌دار، اقدام مهمی مجلس شورای اسلامی بود چرا که وقتی زنان بدانند در خانه دارای بیمه و آتیه مالی او تأمین است خود را به هر شغلی مشغول نمی‌کند.

گذشته‌ها گذشته

فرزانه اسحاقی
همه‌ی ما خوب می‌دانیم که این جمله در کجا و در چه زمانی به کار ما آدم‌ها می‌آید و با این جمله چه کدورت‌هایی که کنار گذاشته شده و بین چه آدم‌هایی که صلح و آشتی دوباره برقرار شده، اما همیشه این جمله کاربرد ندارد.

آینده‌ای روشن

یسری کریمی
چند صباحیست که دوحادثه، کشتن شارلی ابدو و کشتار سه جوان مسلمان آمریکایی در شبکه‌های اجتماعی به بحث و گفتگو گذاشته شده است. آنها که فطرتی حقیقت طلب و حق‌گرا دارند به خوبی سیاست یک بام و دو هوای سران برخی کشورها را درک کرده‌اند

خشونت در خانواده‌/ بخش دوم

دکتر غلامرضا نورمحمدی
معمولاً توقع و انتظار زن و شوهر از ازدواج، تشكيل يك كانون گرم و شاد است و هيچ‌گاه آنان تصور نمي‌كنند روزي ناسزا گفتن و پرخاش به يكديگر در خانواده آنان راه يابد. اين افراد انتظار دارند بدون دشمني و بدخواهي نسبت به يكديگر بتوانند مشكلات روزمره زندگي را حل نمايند.