شعبه‌های ایمان

دکتر محمود ویسی
ايمان دارای شعبه هایی است که با شناختن آن ها و عمل به مقتضایشان کامل می شود. یکی از محصولات صیام و قیام رمضان، تقویت ایمان می باشد و این مهم جز با فهم و شناخت دقیق شعبه های ایمان و عمل به مقتضای آنها میسر نیست. لذا به استناد حدیث صحیح پیامبر(ص) که می‌فرماید:«الإيمانُ بِضْعٌ وَسَبعُونَ أَوْ بِضعٌ وسِتُونَ شُعْبَةً : فَأفْضَلُهَا قَولُ : لا إلهَ إلاَّ اللهُ ، وَأَدْنَاهَا إمَاطَةُ الأذَى عَنِ الطَّريقِ ، والحياءُ شُعبَةٌ مِنَ الإيمان»، «ایمان هفتاد و چند یا شصت و چند شعبه دارد، بلند مرتبه ترین آن، قول لااله الا الله و پایین ترین آن زدودن اذیت وآزار از راه مردم و حیاء شعبه ای از ایمان است.» (متفق علیه)

شعبه‌ی هفتاد و هفتم: دعوت و تبلیغ دین خدا

دعوت و تبلیغ دین خدا چون دولت بدون دعوت، جسم بدون روح است و حرکت بدون تربیت ایمانی، حزبی سیاسی بیش نیست. لذا با برپایی دولت اسلامی دعوت پایان نمی‌پذیرد و تا روز قیامت دعوت و جهاد مستمر و ادامه دارد. و با اقامه‌ی دولت اسلامی نیاز دولتمردان و آحاد جامعه به دعوت و تربیت اسلامی بیشتر می‌شود.

شعبه‌ی هفتاد و ششم: بیعت و اطاعت

بیعت و اطاعت که عامل رشد و توسعه شخصیت ایمانی است. زیرا یکی از روش‌های تربیتی پیامبر گرفتن بیعت در حالت‌ها و زمان‌های مختلف از اصحابش بوده است.

شعبه‌ی هفتاد و پنجم: احیای امر خلافت و امارت اسلامی و سنت‌های آن

یکی از اهداف اهل دعوت و جهاد زمینه‌سازی برای احیای مجد اسلام و تمدن اسلامی است و این ممکن نیست مگر اینکه مردمان پذیرای واقعی اسلام شوند.

شعبه‌ی هفتاد و چهارم: پیروی از پیامبر صلی الله علیه و سلم و یارانش در جهاد و تلاش و خستگی ناپذیری

زیرا پیروی و اطاعت از پیامبر نشانه‌ی محبت خداوند می‌باشد. خداوند به بندگانش می‌فرماید: اگر مرا دوست دارند باید از پیامبر تبعیت و پیروی نمایند تا در نتیجه آن‌ها هم محبوب خداوند گردند.

شعبه‌ی هفتاد و سوم: جهاد در راه خدا

جهاد در راه خدا به شکل‌های مختلف مالی-جانی، تبلیغی و... مجاهدت در راه خدا یکی از راه‌های امیدوار شدن به رحمت اوست و اینکه مجاهد محبوب خداوند و دارای درجات والاست.

شعبه‌ی هفتاد و دوم: به جای آوردن حج و عمره

زیرا حج تولد دوباره و تمرین توحید و بندگی است و یکی از مسؤولیت‌های مهم انسان در طول عمر می‌باشد.

شعبه‌ی هفتاد و یکم: ترس از غرور و فریبندگی دنیا

دنیا را به ماری تشبیه کرده‌اند که لمس کردن آن خوش است اما زهر آن قاتل و کشنده است.

شعبه‌ی هفتادم: زهد و ساده‌زیستی و دوری از تمتعات دنیایی

زهد در حقیقت ترک دنیا نیست، بلکه استفاده درست از دنیاست و اینکه دنیا در دست انسان باشد نه در دل او.

شعبه‌ی شصت و نهم: حفظ مال و دوری از ضایع گرداندن آن

از همه‌ی نعمات تنها یک پرسش مطرح می‌شود، اما مال از چند جهت مورد سؤال است. اینکه از چه راهی بدست آمده و در چه راهی هزینه می‌شود. پس حفاظت از مال به شکلی شکر نعمت تلقی می‌گردد.

شعبه‌ی شصت و هشتم: تواضع و فروتنی

تواضع و فروتنی که اساس بندگی انسان برای خداوند است. انسان مؤمن با تواضع در مقابل خداوند بندگی را تمرین می‌کند و با فروتنی مردمان را به سوی دین خدا فرا می‌خواند.
افتادگی آموز اگر طالب فیضی هرگز نخورد آب زمینی که بلند است

شعبه‌ی شصت و هفتم: رفق و سازگاری و رحمت و محبت‌ورزی به مردم و دوری از خشونت

رفق و سازگاری و رحمت و محبت‌ورزی به مردم و دوری از خشونت در تعامل با مردمان. نیک سیرت‌ بودن در تعامل بر مردم نشانه‌ی ایمان و تقواست و انسان مؤمن جز به نیکوترین شیوه با مردم تعامل نمی‌کند؛ زیرا شیطان در کمین است تا دل‌ها را دچار کدورت سازد.

شعبه‌ی شصت و هفتم: رفق و سازگاری و رحمت و محبت‌ورزی به مردم و دوری از خشونت

رفق و سازگاری و رحمت و محبت‌ورزی به مردم و دوری از خشونت در تعامل با مردمان. نیک سیرت‌ بودن در تعامل بر مردم نشانه‌ی ایمان و تقواست و انسان مؤمن جز به نیکوترین شیوه با مردم تعامل نمی‌کند؛ زیرا شیطان در کمین است تا دل‌ها را دچار کدورت سازد.

شعبه‌ی شصت و ششم: صبر و تحمل اذیت و آزار به خاطر دین خدا

زیرا صبر یکی ازچهار عامل نجات‌دهنده‌ی انسان از خسارت دنیا و آخرت و توصیه‌ به صبر در آیات و احادیث فراوانی وارد شده است.

شعبه‌ی شصت و پنجم: خاموشی و تفکر و اندیشه‌ورزی

هرچه انسان خاموشی پیشه کند، خطاهایش کاهش می‌یابند؛ چون بیشتر لغزش‌های انسان ناشی از سخن گفتن است که با کنترل زبان و ترجیح خاموشی، انسان سلامت ایمان خواهد داشت.

شعبه‌ی شصت و چهارم: حفظ زبان و اسرار و رازداری

حفظ زبان و اسرار و رازداری که عامل مهم در تقویت ایمان است. انسان نمی‌تواند اصلاح شود مگر اینکه نماز و زبانش اصلاح گردند. زیرا نماز اصلاح رابطه با خداوند و زبان وسیله‌ی اصلاح ارتباط با جامعه است.