زنان موفق

فرازی از زندگی زنان صحابی: بانويي كه صاحب دو هجرت بود

ترجمه: 
نشمین ویسی

او «اسماء بنت عميس»، كنيه‌اش ام عبدالله بود، نام وي به خاطر ايمان، جهاد، صبر و تلاش، علم و مقاومتش ميان تمام صحابه پرآوازه شده بود، علاوه بر اين فرزندان و نوه هاي اين بانوي گرامي، همگي جزء اصحاب و تابعين بوده اند، همان كساني  كه بعد از اسماء پرچمدار دعوت، فضل و دانش بودند و برخي از آنان دژ مستحكمي در مقابل حوادث گوناگون دوران اوليه‌ي اسلام بودند. اسماء همسر صحابي شجاع، جعفربن ابي طالب و از اولين مهاجراني بود كه با همسرش به حبشه هجرت كرد و طعم سخت غربت و اندوه را چشيد و شوهرش نيز همان كسي بود كه در مقابل نجاشي پادشاه حبشه سخنراني كرد و سخت او را منقلب ساخت. اسماء در سرزمين حبشه صاحب سه فرزند با نامهاي عبدالله، محمد و عون گرديد.

فرازی از زندگی زنان صحابی: ام ايمن، مادر پيامبر

ترجمه: 
نشمین ویسی

شايد در اين عصر مملو از وسوسه هاي شيطاني و تبليغات فريبنده عليه شخصيت و ارزش واقعي زن، و مي توان گفت گوي سبقت نيز با مبلغان و پيروان آنهاست، خواندن چكيده اي از سرگذشت شيرزنان صدر اسلام كه به معناي واقعي، رسالت زنانگي خود را انجام داده و فراتر از آن نيز در صحنه اي اجتماع حضور سازنده داشتند، خالي از لطف نباشد. در این بخش در نظر داریم هر روز زندگی یک بانوی موفق صحابی را معرفی کنیم.

همزمانی محتوا