اندیشه

مهریه در اسلام

گردآورنده: 
شعری ميرانی

تشكيل خانواده در اسلام از اهميت والاي برخوردار است و باعث بوجود آمدن نهادی مقدس، كه رمز بقای اجتماع از آسيب‌های گوناگون می‌باشد اما فلسفه مهريه در اسلام كه به اين نهاد مقدس ربط پيدا می‌كند چيست؟

راه‌های کسب تقوا/بخش پایانی

گردآورنده: 
گلباغ خون رز

دکتر مجدی الهلالی در کتاب بتت را بشکن: موانع رسیدن به تقوی را د ر جهل و نادانی نسبت به خداوند و نا آگاهی نسبت به خود و نا آگاهی نسبت به نفس – آرزو‌ها و تمایلات نفس - کوتاهی در تزکیه نفس به فراوانی ستایش و و روش تربیتی پدر و مادر و خود شیفتگی کاذب می‌داند.

دگرپذیری

گردآورنده: 
کبری عبدی

این جهان دنیایی است که دارای اندیشه کاملی درباره یگانگی بشریت است‌. همه مردمان را با نژادها و قبیله‌ها و ملت‌های ‌گوناگونی که دارند یکسان می‌داند و می‌شمارد. این جهان دنیایی است که ترازوی یگانه‌ای دارد و همگان را با آن برمی‌کشد و می‌سنجد.

داستان ما و درخت

نفس می‌خواهیم، همان که نشانه‌ی زنده بودن ماست، همان که عزیزترین‌هایمان را به آن ملقب می‌کنیم. برای نشان دادنش، چه در بدنمان و چه در محیط پیرامونمان دستگاه‌ها ساخته‌ایم.

مفهوم حجاب

با استدلال به آیه ی( 31) سوره نور حجاب در حقیقت عبارت است از حفظ شرم و حیای زن با حذر از نگاه به نا محرم و خلوت کردن با او و نیز با پوشاندن اندام به وسیله‌ی لباسی متناسب که برجستگی‌‌ها و اندام او را بپوشاند

راه‌های کسب تقوی/بخش دوم

گردآورنده: 
گلباغ خون رز
 ضرورت تقوا برای مجاهدان و مصلحان: 
در این تردیدی نیست که نصرت و پیروزی از جانب خدا فرا می‌رسد چون خود وعده فرموده است و در قرآن و سنت پیامبر مژده پیروزی وعده شده است

بررسی اصطلاح مدارا در فرهنگ اسلامی

يکي از اصولي که در بهبود و رشد روابط انسان با ديگران، تأثير شگرفي دارد، مدارا و تحمل ديگران است.

درخت مظهر طبیعت در قرآن و حدیث نبوی

قرآن کتاب آسمانی مسلمانان و از مهمترین کتاب‌های دینی بشری است. از جنبه‌های گوناگونی که در آن نهفته است در هر عصری می‌توان با علوم جدید بشری بررسی نمود. 

راه‌های کسب تقوی/بخش نخست

گردآورنده: 
گلباغ خون رز
به راستی تقوا نقش بزرگ و فعالی در واداشتن آدمی به انجام کارهای نیک آن هم به سهولت و آسانی دارد. هر گاه تقوی در قلب فزونی می‌یابد آثار بزرگی در رفتار آدمی بر جای می‌نهد.

زیبایی و چشم نوازی این جهان به تفاوتهاست

یکی از سنت‌‌های الهی در بین انسان‌ها وجود سنت تنوع و یا به تعبیر قرآن اختلاف است. خداوند متعال هر چیزی را مختلف خلق کرده است.
تنوع از صفات مخلوق و وحدت اتحاد و یگانگی از صفات خالق استو تنوع در خلقت یکی از نشانه ‌هایی است که به صفت خالقیت خداوند یک نوع زیبایی می‌بخشد. یک باغ هر اندازه گل‌‌های رنگارنگ و متنوع داشته باشد، زیباتر خواهد شد. گل‌های لاله در دشت لاله زیبا نیست، یاسمن اگر در دامنش رویید؛ زیبا می‌شود.
همزمانی محتوا