اندیشه

در چه زمانی با خدا صحبت كنيم

نماز تهجد يكی از مؤكدترين نمازهای سنت و نزديك ترين نماز به الله است كه رسول الله هميشه بر آن پايداری می‌كرد. چنانچه از اسمش پيداست، بايد در انجام دادن آن جهد و سختی همراه با اراده ای قوی وجود داشته باشد.

نگاه اسلام اعتدالی به ارتباطات انسانی زنان در تطابق با سایر دیدگاه‌ها/بخش چهارم

6. انسان به منظور برآوردن احتياجات خويش، اجتماعی زندگی می‌كند و از قبل حضور در اجتماع و همزيستی با همنوع خود است كه می‌تواند به ارتقاع مادی و معنوی خويش بپردازد.

نگاه اسلام اعتدالی به ارتباطات انسانی زنان در تطابق با سایر دیدگاه‌ها/بخش سوم

4در كتاب" جامعه شناسی زنان" نوشته ابوت و والاس از قول تيانو سه نظريه در زمينه ارتباط زنان با توسعه مطرح شده است كه يك مورد دارای نگاهی خوشبينانه و دو مورد نيز رويكردی بدبينانه را در اين زمينه در معرض ديد قرار می‌دهد.

مقارنه و مسئله‌ی آغاز ماه قمری

مسئله‌ی رؤیت هلال ماه به دلیل توام بودن با دو عمل عبادی روزه و حج همواره از اهمیت زیادی برای مسلمانان برخوردار بوده است. همچنین به دلایل مختلفی مسئله‌ی رؤیت هلال ماه و آعاز ماه‌‌های قمری با اختلافات زیادی همراه بوده است.

نگاه اسلام اعتدالی به ارتباطات انسانی زنان در تطابق با سایر دیدگاه‌ها/بخش دوم

ارتباطات انسانی به عنوان يكی از موضوعات مهم علوم انسانی همواره مورد توجه انديشمندان علوم مختلف از جمله جامعه شناسی، روانشناسی، زبان شناسی، علوم ارتباطات و برخی ديگر ازعلوم مرتبط با رفتار انسان‌ها بوده است.

با ما بنشین...

بزرگترین فتنه زمان ما انکار قسمتی از شریعت اسلام است. اسلام را به طور کامل باید اجرایی نمود. گرفتن قسمتی از شریعت و رها نمودن قسمتی دیگر، ضربه زدن به اسلام است و انسان را منحرف ساخته و به وادی کفر نزدیک می‌سازد.

زنان و تحقق مسئله حقوق شهروندی در دوره مشروطه/بخش پایانی

زبان اصلی‌ترین عامل ارتباط و برقراری مناسبات اجتماعی و انتقال تجارب از نسلی به نسل دیگر است. ایدئولوژی نیز نظامی از عقاید است که تلقی کلی از زندگی و زاویه‌ی دید را شکل می‌دهد.

نگاه اسلام اعتدالی به ارتباطات انسانی زنان در تطابق با سایر دیدگاه‌ها/بخش نخست

زن در قاموس خویش همواره موضوع مورد بحث و تدقیق ادیان و نحله‌های گوناگون فكری بوده است و در این میان دین حنیف اسلام نیز با تمام مذاهب و مسلك خویش نگاه زوی‍ه‌ای نسبت به ساحت این آفریده و خلیفه الهی بر روی زمین داشته است.

زنان و تحقق مسئله حقوق شهروندی در دوره مشروطه/بخش نخست

طرح مسائل اجتماعی زنان و نامه‌نگاری‌های آنان برای طرح مطالبات اجتماعی زنان ایرانی برای نخستین بار در عرصه تاریخ اجتماعی و در مطبوعات؛ شاخصه‌ی اصلی عصر مشروطه است.

قرآن و نظریه اعجاز عددی

اعجاز عددی قرآن نظریه‌ای است که برای اولین بار توسط استاد عبدالرزاق نوفل مطرح شد. سپس دکتر رشاد خلیفه پژوهش‌‌های قابل توجهی در این زمینه انجام داد. اما این نظریه باعث شکل گیری دیدگاه‌‌های موافق و مخالفی دراین زمینه گردید.

همزمانی محتوا