اندیشه

چه بر سر ما آمده است؟!

 نام ما مسلمان است اما فقط نمازهای عادت‌وار سرد گونه‌ای که گویی برای رفع مسئولیت، به جای می‌آوریم و روزه‌هایی که فقط معده‌مان از آن رنج می‌برد، را در قاموس عقاید‌مان، انشاء می‌کنیم!

آیا حیا فقط مختص زنان می‌باشد؟

برادر و خواهرم!
تا بحال به این موضوع فکر کرده‌ایم که آیا حیایی که در دین ما مورد بحث قرار گرفته است فقط مختص زنان می‌باشد؟ آیا بنظر شما حیا در اجتماع ما واژ‌ه‌ای بیکانه نیست؟

اسلام و برده‌داری

برده‌داری در حقیقت شکل افراطی نابرابری اجتماعی است که در آن بعضی از انسان‌ها به عنوان دارایی در تملک دیگران قرار می‌گرفتند، برده( slave)  از ریشه اسلاو (slav ) است،

تحول روحی و گسترش فضای معنوی؛ ره توشه‌ی فریضه‌ی حج

حج یعنی سفر از خود به خدا – یعنی سفر از پوچی به هستی یا ترک خواهش‌های نفسانی و لذت‌های زود گذر و ترک دشمنی‌ها و کدورت‌ها. یعنی رسیدن به معنویات و هستی‌ها و رسیدن به اصل وجود یعنی ترک حب پست مقام و ثروت.

فقر و تاثیر آن بر افزایش خشونت

شاید این مثل معروف را شنیده باشید که "فقر که از در وارد شود ایمان از پنجره فرار می‌کند"،بله واقعا بجا گفته‌اند چون نداری در این دنیای پر هیاهو و وابسته به تجملات دلی مؤمن و قانع را می‌طلبد که صبورانه انتظار بکشد و زندگی و زیبایی آن را در این دنیا خلاصه نبیند

توسعه‌ی حقوق شهروندی زنان در نظام جمهوری اسلامی ایران در پرتو گفتمان اعتدال/بخش پایانی

در مکتب اسلام، امنیتی که در پرتو آن انسان بتواند علاوه بر تأمین زندگی دنیوی‌اش پایه‌های کمال معنوی را به سلامت طی کند، مدنظر است. بدون شک تأمین امنیت شهروندان به طور کامل، تنها از عهده‌ی دولت برمی‌آید،

توسعه‌ی حقوق شهروندی زنان در نظام جمهوری اسلامی ایران در پرتو گفتمان اعتدال/بخش نخست

حقوق شهروندی مجموعه‌ای از حقوق و امتیازاتی است که در نظام حقوقی یک کشور به شهروندان آن با لحاظ دو اصل کرامت انسانی و منع تبعیض در جهت فراهم‌سازی رشد شخصیت فردی و اجتماعی آنها تعلق می‌گیرد.

روش‌های تربیتی در قرآن

تربیت در ساخت یک شخصیت مثبت، نقش اساسی دارد. بنابراین برای رسیدن به یک شخصیت ایده آل باید به دنبال تنها منبع مهم و با ارزش، از جمله قرآن کریم بوده که برنامه‌ای اسلامی و تنها غایت هر شخص مومن و مسلمانی می‌باشد.

نگاه اسلام اعتدالی به ارتباطات انسانی زنان در تطابق با سایر دیدگاه‌ها/بخش پایانی

8بدیهی است كه منظور از اهمیت زنان و حضور آنان، اهمیت واقعی، نه صوری و حضور موثر، نه سمبلیك و نمادین است. روزی خواهد رسید كه درجه توسعه یافنگی كشورها با میزان دارایی‌های مادی و فیزیكی آنان مرتبط نبوده و منوط به كیفیت دارایی‌های انسانی آنان خواهد بود

دگرپذیری در دنیای کنونی

گردآورنده: 
جمیله صالحی‌پور

یکی از اصل‌های مهمی که در آفرینش دنیا وجود دارد و خدای متعال آن را در همه جوانب این دنیا قرار داده است، اصل اختلاف و تضاد است. این اختلاف و یکسان نبودن را می‌توانیم در همه‌ی ابعاد بنگریم.

همزمانی محتوا