چرا من؟

ترجمه: 
حیدر کمالی فر
چرا من؟

همیشه از خودم می پرسم چرا بعضی از انسان‌ها در زندگی هنگام روبرو شدن با مشکل یا حادثه‌ای به سرعت بر آن مسلط می‌شوند در حالی‌که عده‌ای دیگر در این شرایط کاملا به هم می‌ریزند؟آیا شما نیز تا به حال از خود پرسیده‌اید چرا؟

به اعتقاد من دلیل این امر تا حدود بسیار زیادی به خاطر تفاوت در نگرش فرد است. شخصی با نگرش خوب و مثبت هنگامی که در شرایطی سخت و بحرانی قرار می‌گیرد خود را نمی بازد و به جای شکایت و بهانه‌تراشی به خود می‌گوید:" اگرچه هم اکنون با این وضعیت روبرو هستم ولی قرار نیست برای همیشه در این شرایط باقی بمانم".

هنگام روبرو شدن با چالش‌ها و مشکلات زندگی سوالی که از خود می پرسید چیست؟ این سوال بسیار مهم است. آیا از خودتان می‌پرسید که چرا من؟ یا اینکه شرایط موجود را می‌پذیرید و تلاش می‌کنید وضعیت را درک کنید و به راه‌های برون رفت از آن بیاندیشید؛ اگر بتوانید به وضعیت موجود مثل یک فرصت نگاه کنید، زمینه رشد و توسعه خود را فراهم خواهید کرد.

شما نیز مانند همه انسان‌های دیگر چالش‌های زیادی را در زندگی تجربه کرده‌اید و خواهید کرد. به لحظه‌ای بیاندیشید که با یکی از بزرگترین چالش های زندگی خود روبرو بوده‌اید و آن را با موفقیت پشت سر گذاشته‌اید. اگر دقت کنید می‌بینید که با عبور از آن چالش و تجربه آن وضعیت تغییرات مثبت زیادی در شما ایجاد شده است و اکنون خود را با تجربه‌تر و پخته‌تر تصور کنید.

من نیز مثل شما هر لحظه که به زندگی خود نگاه می کنم می‌بینم موقعیت‌های فراوانی وجود داشت که من هم می‌توانستم این سوال را از خود بپرسم:" چرا من؟" ولی باور کنید بر اساس تجربه‌ای که کسب کردم با شما صحبت می کنم رسیدن این نوع سوالات هیچ تغییری در وضعیت فعلی شما ایجاد نخواهد کرد پس بهتر است به جای توجه تمرکز بر روی مشکل و پرسیدن این سوال که چرا این اتفاقات برای من می‌افتد؟ با وضعیت حاضر روبرو شوید. آن را بپذیرید و درمورد راه‌حل‌های موجود بیاندیشید و بر آن‌ها تمرکز کنید. با این روش شما نیز همانند من در خواهید یافت وضعیتی که در مرحله اول بحرانی به نظر می‌رسید به یک فرصت ناب تبدیل شده است.

اغلب به افرادی که نزد من می‌آیند و چالش‌هایی در زندگی با آن روبرو هستند شکایت می‌کنند می گویم اگر قرار بود شما با این وضعیت روبرو نمی‌شدید پیشنهاد می‌کردید چه کسی در وضعیت فعلی شما قرار می گرفت؟

بر اساس تجربه برای همه ما آشکار شده است که زندگی هر انسانی مجموعه‌ای از شرایط خوب و بد را به همراه دارد و هر یک از ما روزی به با چالشی روبرو خواهیم شد که ممکن است ما را آزار دهد.

خوشبختانه همه ما استعداد آن را داریم که چنین شرایط و چالش‌هایی را پشت سر گذاشته و اگر هوشیار باشیم از آنها پلی برای رشد و ترقی خود ایجاد خواهیم کرد. به جای اینکه در مشکلات و چالش های زندگی غرق شوید و شکایت کنید که؛ چرا من؟! همه شرایط موجود را بپذیرید و با همتی بلند پیروزمندانه اعلام نام کنید که؛"چرا من نه؟"

مطالب جدید

چرا من؟ سرویس سلامت (1399/03/20)
خدایا ما فقیریم اندیشه (1399/02/20)
ای خدای مهربان دل نوشته (1399/02/11)
سلام ای رمضان دل نوشته (1399/02/04)
آسمان روحم بارانی است دل نوشته (1399/02/03)
من قرآن را در تو دیدم زنان در عرصه دعوت (1399/02/02)
استقبال از رمضان اندیشه (1399/02/02)