ای خدای مهربان

ای خدای مهربان

تو را احساس می‌کنم وقتی سپیده‌دمان گنجشکان و جیرجیرک‌ها هم نوای با موذن می‌خوانند.

وقتی که دست‌های گیاهان به شکرانه آبی گوارا اینچنین زیبا رو به آسمان بلند می‌شود و ابرها سوار بر بادها با سرعت دست تکان می‌دهند و می‌گذرند و کسی نمی‌داند چه چیزهای شاد و غمناک و یا زشت و زیبا که در مسیرشان دیده‌اند و هرگاه تو بخواهی آب حیات می‌بخشد و هرگاه تو بخواهی همان حیات بخش با مرگ همراهی می‌کند.

تو را حس کرده‌ام وقتی مرگ برای لحظه ای شانه هایم را لمس می‌کند و سپس پشیمان می‌گذارد و می‌رود... نه این غیر ممکن باشد و یا همه اینها اتفاقی باشد.... نه.

نمی‌شود همه این زیبایی‌ها و ظرافت‌ها اتفاقی باشند... لذا تو باید باشی تا همه‌ی نا ممکن‌ها ممکن شود و همه‌ی عدم‌ها هست.

 تو هستی... گرچه خیلی دور و خیلی نزدیک. اما همیشه هستی از ازل تا ابد و چه خوب که هستی ای خدای مهربان.

مطالب جدید

چرا من؟ سرویس سلامت (1399/03/20)
خدایا ما فقیریم اندیشه (1399/02/20)
ای خدای مهربان دل نوشته (1399/02/11)
سلام ای رمضان دل نوشته (1399/02/04)
آسمان روحم بارانی است دل نوشته (1399/02/03)
من قرآن را در تو دیدم زنان در عرصه دعوت (1399/02/02)
استقبال از رمضان اندیشه (1399/02/02)