ما خدا را می پرستیم

ما خدا را می پرستیم

رفیق مهربان

 

خدارا می پرستیم

                         خدا چون مهربان است

بزرگ وپاک وزیباست

                          نگهبان جهان است

خداوند بزرگِ

                         زمین و آسمان است

خدا از ما جدا نیست

                        خدا در قلب و جان است

همیشه همراه ماست

                          رفیق مهربان است

 

 

خدای نقاش

خدا را می پرستیم               خدا چون آفریده

انار ترش و شیرین                گلابی رسیده

تمام بچه ها را                    چه زیبا آفریده!

محمد و سمیه                   فریدون و فریده

همه خوبند و باهوش           به این خوبی که دیده

خدا نقاش خوبی است         که دنیا را کشیده

مطالب جدید

عطر مادر خانواده‌ی سعادتمند (1398/12/24)
تلنگر اندیشه (1398/12/21)
ما خدا را می پرستیم دنیای کودکان (1398/11/15)
آسایش و آرامش سرویس سلامت (1398/10/10)
انتخاب تو چیست؟ زنان موفق (1398/10/10)