ما خدا را می پرستیم

ما خدا را می پرستیم

رفیق مهربان

 

خدارا می پرستیم

                         خدا چون مهربان است

بزرگ وپاک وزیباست

                          نگهبان جهان است

خداوند بزرگِ

                         زمین و آسمان است

خدا از ما جدا نیست

                        خدا در قلب و جان است

همیشه همراه ماست

                          رفیق مهربان است

 

 

خدای نقاش

خدا را می پرستیم               خدا چون آفریده

انار ترش و شیرین                گلابی رسیده

تمام بچه ها را                    چه زیبا آفریده!

محمد و سمیه                   فریدون و فریده

همه خوبند و باهوش           به این خوبی که دیده

خدا نقاش خوبی است         که دنیا را کشیده

مطالب جدید

چرا من؟ سرویس سلامت (1399/03/20)
خدایا ما فقیریم اندیشه (1399/02/20)
ای خدای مهربان دل نوشته (1399/02/11)
سلام ای رمضان دل نوشته (1399/02/04)
آسمان روحم بارانی است دل نوشته (1399/02/03)
من قرآن را در تو دیدم زنان در عرصه دعوت (1399/02/02)
استقبال از رمضان اندیشه (1399/02/02)