زندگی به چه معناست؟

زندگی به چه معناست؟

زندگی به معنای زنده ماندن ،به معنای نفس کشیدن نیست.

زندگی به معنای مجموع حس‌های عشق، مهر، خشم و ناراحتی است.

گاهی اوقات زندگی درون روزگار گم می شود و بایستی آن را پیدا کنی!

گاهی این روزگارچرخش به روی بی‌رحمی می‌چرخد و پاهایت را سست، کوچه‌ها را برایت بن بست می‌کند.

اما تو باید خدا را حس کنی و بدانی خالقت حواسش به تو هست.

بنای ایمان را در قلبت بسازی و خدا را در رگ‌هایت حس کنی.

توکل به خدا را همراه با خونت در تمامی بدنت حس کنی.

آنگاه است که لبخند می‌زنی و امیدوار خواهی شد و غرق امید می‌شوی.

آنگاه است که روزگار هم به تو لبخند می‌زند و زندگی را می‌یابی».

امیدوارم پست چی، در صندوق پستی زندگیتان خوشبختی را به ارمغان بگذارد.

مطالب جدید

چرا من؟ سرویس سلامت (1399/03/20)
خدایا ما فقیریم اندیشه (1399/02/20)
ای خدای مهربان دل نوشته (1399/02/11)
سلام ای رمضان دل نوشته (1399/02/04)
آسمان روحم بارانی است دل نوشته (1399/02/03)
من قرآن را در تو دیدم زنان در عرصه دعوت (1399/02/02)
استقبال از رمضان اندیشه (1399/02/02)