نزد عقاب بلندپرواز چگونه زیستن مهم است، نه چه مدت زیستن

نزد عقاب بلندپرواز چگونه زیستن مهم است، نه چه مدت زیستن

مردی بلند پایه و پدر همگان مردی که اجازه نداد تخت و تاج پادشاهان لحظه‌ای از ترس و بیم بدور باشد.

هنگامی که در زندان تنها خدا را داشت در برابر میله‌های قفل شده، کلید محکم ایمان را در دل داشت بخاطر ایمان استوارش لحظه‌ای دشمن آسوده نبود و از وجود پر صلابتش همیشه آشوب بر دل داشت. چراغی که هرگز خاموش نگشت به واسطه‌ی کافران

صدایی که گویایی حق بود، در جسم بی‌گناهش در روشنايی راهش، پنجره‌ی پر نور ایمان دلش چون چراغی پر نور در تاریکی‌های آسمان بود.

بیداری دل خفتگان از خواب غفلت صبحدم بود.

رنگی بی‌صدا از خون دل زجر کشیده‌ها بود

کوه و درخت و ابر آسمان از کوچ او و همه جانداران گریانند برای بزرگ مرد نامدار زندان

چشمان چون پیاله‌ای پر آب می‌شود از تب و تاب دوست‌داشتن

شیون و گریه چون ناودان باران جاریست عشق در مردن ...

مردن در عشق...

نفس تازه می‌کند هر دم...

برای دیدار، رسیدن به لقای یار...

زمانی که ریشه‌دارترین درخت این سرزمین برای پر گشيدن بسوی آسمان آماده پرواز می‌شود.

نزد بلند پروازانی مانند عقاب، چگونه زیستن مهم است نه چه مدت زیستن

تسلیت بخاطر شهادت بزرگ مرد اخوان المسلمین(دکتر؛ محمد مرسی)

مطالب جدید

عطر مادر خانواده‌ی سعادتمند (1398/12/24)
تلنگر اندیشه (1398/12/21)
ما خدا را می پرستیم دنیای کودکان (1398/11/15)
آسایش و آرامش سرویس سلامت (1398/10/10)
انتخاب تو چیست؟ زنان موفق (1398/10/10)