من هنرمندم

من هنرمندم

بچه‌ها من و مامانم تو مهدقرآن گل‌های بهشت روستامون با برگ درختان و علف‌ها كاردستی ساختيم. ما با این کارمون خواستیم نشون بدیم زمین و هوای پاک رو دوست داریم شما هم اگر از این برنامه‌ها دارین به ما هم خبر بدین. 

تصاویر ضمیمه: 
من هنرمندم
من هنرمندم
من هنرمندم
من هنرمندم
من هنرمندم
من هنرمندم
من هنرمندم
من هنرمندم