توصیه‌ای که باید آنرا با آب طلا نوشت

توصیه‌ای که باید آنرا با آب طلا نوشت

وصیت پدری به فرزندش در زمان اینترنت

ای پسرم؛ براستی که گوگل و فیسبوک و تویتر و واتساپ و تمام برنامه‌های ارتباطی دریایی عمیق هستند که اخلاق مردان در آن تباه شده است و عقل‌ها در آن سقوط کرده‌اند که بعضی از آنها جوان هستند و بعضی دیگر پیر. و امواجش حیا را از پاکدامنان ربوده است و مردم بسیاری در آن هلاک شده‌اند. پس بر حذر باش که در آن فرو روی.

در آن مانند زنبور عسل باش، بجز بر روی صفحات پاک توقف نکن تا اولا به خودت سود برسانی سپس به دیگران.

ای فرزندم؛ مانند مگس نباش که بر هر چیزی توقف می‌کند، چه نجس باشد و چه پاکیزه. و بدون آنکه بداند بیماری‌ها را انتقال می‌دهد.

ای فرزندم قطعا اینترنت بازار بزرگی است و هیچکس کالایش را رایگان تقدیم نمی‌کند و همه در مقابل آن چیزی می‌خواهند؛ یکی از آنها در مقابل کالایش تباهی اخلاق را می‌خواهد و یکی می‌خواهد تفکر پلیدش را عرضه کند و یکی طالب شهرت است و یکی جزء اصلاح گران است. پس چیزی را نخر تا اینکه کالای خوبی را بیابی.

ای فرزندم برحذر باش از اینکه برخی پیوندها را باز کنی که بعضی از آنها دام و تله است و شر بزرگی است و هکر و هک کردن و نابودی و ویرانی است.

ای فرزندم تو را برحذر می‌دارم از انتشار نقاط و شایعه پراکنی‌ها. و برحذر باش از کپی و انتشار محرمانه‌ها و بدان که این مورد در گناهان و حسنات با تو تجارت می‌کند. پس قبل از عرضه کالایت را انتخاب کن. 

ای فرزندم قبل از اینکه دلبسته شوی یا مشارکت کنی فکر کن که آن کار باعث رضایت خداوند می‌شود یا او را خشمگین می‌کند‌...

ای پسرم بر دوستی‌ای که چشمت آن را ندیده است دلگرم نشو و بر مردان از روی آنچه که می‌نویسند قضاوت نکن که همانا آنان لباس مبدل پوشیده‌اند و تصاویرشان فتوشاپ است و اخلاقشان نمایشی و سخنانشان چاپلوسی است و نقاب پوشیده‌اند و به راستگویی دروغ می‌بندند‌. چه بسیار مردانی که ادعای دینداری دارند در حالی که از بزرگترین نابخردان هستند. و چه بسیار زیبایانی که از زشت ترین زشت‌ها هستند و چه بسیار بخشنده‌ای که از خسیس‌ترین خسیس‌هاست و چه بسیار افراد شجاعی که از جمه ترسوترین ترسوهاست! مگر کسی که خداوند به او رحم کند پس از جمله کسانی باش که خداوند به او رحم می‌کند.

ای فرزندم از اسم‌های مستعار دوری کن... زیرا که دارندگان آن بخود اطمینان ندارند، پس اعتماد نکن به کسی که به خود اعتماد ندارد. و دوری کن از اینکه اسم مستعاری را برگزینی چرا که خداوند رازها و نهان را می‌داند.

ای فرزندم نالان نباش از زخم خودت که تو نقش خودت را بازی می‌کنی و او هم نقش خوش را. و تو بیانگر اخلاق خودت هستی نه اخلاق او. از هر ظرفی هرآنچه در آن است می‌تراود.

ای فرزندم آنچه را که می‌نویسی گزینش کن... پس همزمان که تو می‌نویسی ملائکه هم می‌نویسند و خدای والا مرتبه بالاتر از همه محاسبه می‌کند و مراقب است.

ای فرزندم ترسناک‌تر از آنچه که از آن در دریای اینترنتِ ترسناک، برای تو می‌ترسم نگاه کردن حرام و تصاویر مبتذل و منحرف است. پس هرگاه دیدی که نفست از این محرمات عبور کرد، از این اینترنت برای خدمت به خودت و ارتباط با جامعه خویش به کار ببر و در انتشار دینت تلاش کن و هرگاه دیدی که نفست به پرتگاه‌های حرام گرایش پیدا کرد، از دنیای اینترنت بگریز مانند گریزت از چنگال تیز حیوان وحشی درنده. در غیر این صورت آتش جایگاه تو خواهد بود و فردا دشمن تو سرور تو خواهد شد.

ای فرزندم از مهمترین ورودی‌های شیطان غفلت و شهوت است و این دو ستون‌های اینترنت هستند و بدان این مورد برای غفلت تو درست نشده است بلکه برای خدمت به تو درست شده است پس آن‌را بکار گیر. کاری کن که او به تو خدمت کند و بوسیله آن بنا کنی. نه طوری که تو را نابود کند و آن‌را حجتی برای خودت قرار بده نه اینکه حجتی بر علیه تو باشد. از خداوند هدایت و توفیق را خواهانیم.

مطالب جدید

چرا من؟ سرویس سلامت (1399/03/20)
خدایا ما فقیریم اندیشه (1399/02/20)
ای خدای مهربان دل نوشته (1399/02/11)
سلام ای رمضان دل نوشته (1399/02/04)
آسمان روحم بارانی است دل نوشته (1399/02/03)
من قرآن را در تو دیدم زنان در عرصه دعوت (1399/02/02)
استقبال از رمضان اندیشه (1399/02/02)