ویرایش ژن، راهکار محققان برای درمان افسردگی

ویرایش ژن، راهکار محققان برای درمان افسردگی
محققان آمریکایی با استفاده از فناوری ویرایش ژن CRISPR گیرنده‌هایی موسوم به GABA delta-type را در مغز هدف قرار دادند که دریافت کننده ترکیبات طبیعی تشدید کننده حالات روحی هستند. این روش برای بهبود خلق و خو و درمان افسردگی، استرس و اضطراب کارساز است.
به گزارش صفحه زنان اصلاح‌وب به نقل از ایرنا، در این شیوه جدید گیرنده‌های مغز با استفاده از موادی موسوم به نورواسترویید که به طور طبیعی در مغز وجود دارد و بر شبکه‌های احساسی و انگیزشی مغز اثرگذار است، تحریک می‌شوند.
در این تحقیقات تمرکز اصلی محققان بر انواعی از گیرنده‌های GABA بود که روی نورون‌های هیپوکامپ قرار دارند و با استفاده از فناوری CRISPR در این گیرنده‌ها جهش‌هایی را ایجاد کردند تا بتوانند نقش آن‌ها را در مغز بهتر ارزیابی کنند. 
درون سلول‌های مغز مجموعه‌ای از گیرنده‌های GABA وجود دارد که هر یک وظایف خاصی را بر عهده دارند. پیش از این شواهدی به دست آمده است که برخی از انواع این گیرنده‌ها با اضطراب و افسردگی ارتباط دارند. محققان معتقدند با هدف گیری گیرنده‌های GABA با استفاده از یک نورواسترویید مسدود کننده می‌توان برخی از فرآیندهای تشخیصی و شناختی مغز را که موجب بروز افکار و احساسات منفی می‌شوند، کند کرده و مانع بروز افسردگی شد. 
تفکیک انواع مختلف گیرنده‌های GABA بسیار مشکل است زیرا این گیرنده‌ها خصوصیات مشترک بسیاری دارند. در واقع پیش از این انجام این کار امکان پذیر نبود، اما اکنون محققان با استفاده از فناوری ویرایش ژن CRISPR می‌توانند انواع مختلف این گیرنده را تفکیک کرده و تاثیر داروها و مواد شیمیایی مختلف را روی هر نوع گیرنده به صورت مستقل بررسی کنند.
گزارش کامل این تحقیقات در نشریه Neuroscience منتشر شده است.
کریسپر چیست؟ 
کریسپر نوعی تکنولوژی جدید ویرایش ژنتیکی است که در طی آن، دانشمندان می‌توانند مستقیما ژن معیوب را اصلاح کنند. آنها DNA معیوب را جدا کرده و به جای آن یک DNA سالم می‌گذارند. ژنی که با تکنیک کریسپر ترمیم شود تحت کنترل خواهد بود.