تمهیدات جدید برای ورود زنان به ورزشگاه

تمهیدات جدید برای ورود زنان به ورزشگاه

 مدیرعامل شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور تاکید کرد: مسیر جدا برای ورود بانوان به ورزشگاه آزادی پیش بینی شده است تا اگر روزی مجوز ورود داده شد این جداسازی در کمتر از دو ماه اجرایی شود.

به گزارش صفحه زنان اصلاح‌وب به نقل از افکارنیوز، مدیرعامل شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور تاکید کرد: مسیر جدا برای ورود بانوان به ورزشگاه آزادی پیش بینی شده است تا اگر روزی مجوز ورود داده شد این جداسازی در کمتر از دو ماه اجرایی شود.

کریمی در خصوص پیش بینی زیرساخت های مناسب مجموعه آزادی جهت میزبانی از خانواده‌ها گفت: با تمهیداتی که در نظر گرفته شده در حداقل زمان این کار انجام می شود. اقدامات لازم در خصوص تصحیح سیستم بلیت فروشی، گیت‌های ورودی، سیستم امنیتی و چهره نگاری در حال انجام است.

مسیر جدا نیز برای ورود بانوان به ورزشگاه پیش‌بینی شده است تا اگر روزی مجوز ورود داده شد این جداسازی در کمتر از دو ماه اجرایی شود.