شب قدر و پروانه‌ی آرزویم

شب قدر و پروانه‌ی آرزویم
" ان ربکم حیی کریم یستحی من عبده اذا رفع یدیه ان یردهما صفرا"
یعنی: پروردگار شما پر آزرم و کریم است، از بنده‌اش که دست نیاز به سوی او بالا برده است، شرم می‌کند که خالی وتهی بازشان گرداند ( به روایت ابو داوود )
الهی دل پر غصه‌ام بغض‌هایش را به رمضان آورده، این حدیث زیبا مرحم زخم‌های آرزویم شد، الهی سرگشته و حیران و گم کرده راهم، بال پروانه آرزوهایم زخمی است، آری سستی از من، سرگشتگی از من، تقصیر از من و طغیان از منست.
اگرچه غرق در محبتت هستم و زیبایی‌های خلقتت جلو‌های از انوار توست، اما من چون ماهی سرگشته دریا، حیران، و پرسان پرسانم که آب کجاست...
 خطاها و بی تفاوتی‌ها...، دیدن آفریده‌ها، و ندیدنت، نیندیشیدن به خالق، داشتن امانت او و مواظب نبودنش، آری پروانه‌ی آرزوهایم، کم طاقت است... آخر او خیلی کوچک است حتی با بی مهری در رویا هم می‌شکند، آری عجله کرده کمکش کردم تا زود تر پرواز یاد بگیرد اما غافل از دست کاری در کار خالقش، غافل از اینکه آن نقش و نگار زیبا خالقی دارد هر لحظه به فکر اوست. 
معبودا راه به خطا رفته ام، خود در پی تو بوده‌ام غافل از پا گذاشتن روی پیک‌هایت، الهی آن را که بصیرت نیست دو چشم به چه کارش می‌آید و آن را که معرفت نیست قدر نیکی‌ات نداند، را ه به خطا رفته‌ایم وبه خود جفا کرده‌ایم 
الهی تمنای نگاه تو و لطف دوباره‌ات را داریم، چه نعمت‌ها که داشته‌ام وقدر نشناخته‌ام.
 بار الها آنکه تو را دارد چه ندارد؟
 الهی لذت توبه‌ات را به ما بچشان. 
بار الها. راهنمایمان باش.
 در این ماه مبارک رو به درگاهت نشسته‌ایم و شرم داریم از شرم کرمت؛ که تو نهایت بخشش و کرمی
 ما را ببخشای و بیامرز، از تقصیراتمان بگذر
خطاهایمان را بپوشان... 
 به درگاهت عاجزانه رو آورده‌ایم ناامیدمان باز نگردان، ‌ای مهربانترین مهربانان!
الها خود فرمود‌ه‌ای": ادعونی استجب لکم"؛ پس در این شب‌های قدر، می‌خوانیمت  و زار و زار می‌گرییم.
 الهی نعمت‌هایت را بوسه زده بر چشمانمان می‌گذاریم، توبه کنان می‌جوییم تو را...
استغفار را زمزمه لحظه لحظه‌هایمان قرار می‌دهیم و دست تمنا به آسمان بی کرانت بلند می‌کنیم: پدر و مادر و فرزندانمان را در راه هدایتت قرار بده.
 الهی نمی‌گوییم دستمان بگیر زیرا دستمان را گرفته‌ای؛ هرگز رها مکن.
 پروردگارا فرزندانمان را سعه صدر بده
 پروردگارا فراموشمان نکن که سخت محتاج تواییم.پ
 الهی از ما امتحان سخت مگیر و قلم عفو بر خطا‌هایمان بکش و بیامرز 
آمین یا رب العالمین 

مطالب جدید

چرا من؟ سرویس سلامت (1399/03/20)
خدایا ما فقیریم اندیشه (1399/02/20)
ای خدای مهربان دل نوشته (1399/02/11)
سلام ای رمضان دل نوشته (1399/02/04)
آسمان روحم بارانی است دل نوشته (1399/02/03)
من قرآن را در تو دیدم زنان در عرصه دعوت (1399/02/02)
استقبال از رمضان اندیشه (1399/02/02)