قدری قوی شویم

ترجمه: 
مریم پور عینی
گردآورنده: 
استان گیلان_تالش
قدری قوی شویم
بر خود واجب دانستم به مناسبت روز جهانی زن این فرموده‌ی الله تعالی را متذکر شوم" ای مردمان ما شما را از مرد و زنی آفریده‌ایم و شما را تیره تیره و قبیله قبیله نموده‌ایم، تا همدیگر را بشناسید، بی گمان گرامی‌ترین شما در نزد خدا متقی ترین شما است. خداوند مسلما آگاه و باخبر است[حجرات/ 13] از یک مرد و یک زن خلق کردیم، نه از یک مرد و دنده‌ی کج او، زن کالا نیست، بلکه مانند مرد کالا برای اوست، که الله تعالی می‌فرماید:" برای انسان، محبت شهوات جلوه داده شده است، از قبیل عشق به زنان و فرزندان و ثروت هنگفت و آلاف و الوف طلا و نقره و اسب‌های نشان دار و چهارپایان و کشت و زرع. این‌ها کالای دنیای پست است و سرانجام نیک پیشگاه خداست[ آل عمران/ 14) که مختص همه مردم چه مرد و چه زن می‌باشد، حب و دوست داشتن لذایذ تنها به مرد محدود نمی‌شود.
اگر چه خواسته‌های زنان در اقصا نقاط جهان از جمله برابری دستمزدها، محکومیت اذیت و آزار در اشکال مختلف تا انواع دیگری از حقوق با هم متقاوت است، اما جامعه ما هنوز در این عرصه پایین ترین رتبه را از آن خود کرده است، که از ورود زنان به استادیوم‌های ورزشی گرفته تا تأثیرگذارترین آنها مثل ازدواج دختران زیر سن قانونی، جنایات منافی عفت و بخشودگی شخص متجاوز در ازای ازدواج با قربانی تا برسد به حق زن در طلاق و حضانت و ازدواج بدون ولی، سفر بدون محرم، حق او در ارث، حق اعطای تابعیت به فرزندان خود، خنده آورتر اینکه ظلم به زنان را به اسلام نسبت می‌دهند، در حالی که رسالت محمدی 1400 سال پیش حقوق زنان تحقق بخشیده است و هنوز جهان به دنبال دستیابی به آن است، الله تعالی فرموده است:" مردان مسلمان و زنان مسلمان، مردان با ایمان و زنان با ایمان، مردان فرمانبردار فرمان خدا و زنان فرمانبردار فرمان خدا، مردان راستگو و زنان راستگو، مردان شکیبا و بخشایشگر و زنان بخشایشگر، مردان روزه دار و زنان روزه دار، مردان پاکدامن و زنان پاکدامن، و مردانی که بسیار خدا را یاد می‌کنند، و زنانی که بسیار خدا را یاد می‌کنند، خداوند برای همه آنان آمرزش و پاداش بزرگی فراهم ساخته است"[ احزاب/35]. می‌بینیم که پاداش در نزد الله یکی است و کیفر نیز طبق عمل انجام می‌گیرد.
با وجودی که مرد را به طور کلی مسئول ظلم به زن قلمداد می‌کنند، اما خود زن نیز تا حد زیادی مسئول اتفاقاتی است که برایش رخ می‌دهد، اگر او به حقوق‌اش اهمیت ندهد و آن را درخواست نکند هرگز به آن نخواهد رسید، اگر قوانین در کشور‌ها به نفع مرد است، قوانین داخل منزل که به دست زن می‌باشد و او می‌تواند از همان ابتدا آن را تغییر دهد، او می‌تواند حقوق دخترانش چه در زمینه آموزش و تعلیم که مهم‌تر است و چه امور دیگر تغییر دهد، باید همه ما یاد بگیریم که در برابر مستبد بایستیم و از یک شخص ضعیف به شخصی قوی و قدرتمند تبدیل شویم.

مطالب جدید

چرا من؟ سرویس سلامت (1399/03/20)
خدایا ما فقیریم اندیشه (1399/02/20)
ای خدای مهربان دل نوشته (1399/02/11)
سلام ای رمضان دل نوشته (1399/02/04)
آسمان روحم بارانی است دل نوشته (1399/02/03)
من قرآن را در تو دیدم زنان در عرصه دعوت (1399/02/02)
استقبال از رمضان اندیشه (1399/02/02)