باز باران

باز باران

باز باران سرکشانه 

می‌زند بر روی چادر 

می‌خروشد توی چادر

می‌چکد بر بام کانکس

جاریه توی کپرها 

با صدای رعد و برقش

 می‌ترساند کودکان را

باز باران باد و طوفان

سرک کشید در خیابان

شهری هزار ساله بودم 

شاد و خرم

أمن و أمان

خسته از جنگ هشت ساله

آرمیدم بی پیاله

زلزله امانم نداد

باز هم آواره شدن

اهالی شهر و روستا

باز باران بامی هم نیست

سقف خونه‌ام محکم نیست 

اما ته دلم روشن 

نوید بهار و گلشن

به فرداها دارم امید

آینده‌ای چون گل سپید

ریشه دارم بسی جاوید

باز جوانه می‌زنم

باز جوانه می‌زنم

تصاویر ضمیمه: 
باز باران
باز باران

مطالب جدید

ما خدا را می پرستیم دنیای کودکان (1398/11/15)
آسایش و آرامش سرویس سلامت (1398/10/10)
انتخاب تو چیست؟ زنان موفق (1398/10/10)
ثبت بیش از ۴۲۸ هزار ازدواج و ۱۳۲ هزار طلاق در نه ماه گذشته اخبار و رویداد های جامعه زنان (1398/10/02)
ام حرام دختر ملحان انصاری زنان در عرصه دعوت (1398/10/02)
قهرمان بیل‌زن مصاحبه (1398/10/01)