مادر

مادر
مادر، ماه شب‌های بی مهتاب 
مادر، گل پیچک و گره خورده‌ی بی تاب
مادر، بال پرواز بر رویاهای ناب 
مادر، تندیس عشق در زلال آب
مادر، تسکین درد و آرامش خواب
مادر، نبض زندگی در تعبیری نایاب  
مادر، تنها ستاره‌ی روشن شب 
مادر، همیشه بیدار بر بالین تب 
مادر، همراه لحظات بی قراریی 
مادر، مهمان دعوت شده در خلوت تنهایی
مادر، مرهم زخم با ذکر و دعايي 
مادر، درمان درد با طلب شفایی 
مادر، استاد مهر و  میزبان محبت 
مادر، کوه صبر و گرمای پر قدرت 
مادر، ساحل امن و دریای طاقت 
مادر، برکت خانه در سرمنزل صداقت 
مادر، ضرب رنج در استقامت 
مادر، آخرین صحنه از درس شهامت

مطالب جدید

نامه‌ای دختر عزیزم دل نوشته (1397/09/22)
درباره پیامبر عزیزم دنیای کودکان (1397/09/17)