مادر

مادر
مادر، ماه شب‌های بی مهتاب 
مادر، گل پیچک و گره خورده‌ی بی تاب
مادر، بال پرواز بر رویاهای ناب 
مادر، تندیس عشق در زلال آب
مادر، تسکین درد و آرامش خواب
مادر، نبض زندگی در تعبیری نایاب  
مادر، تنها ستاره‌ی روشن شب 
مادر، همیشه بیدار بر بالین تب 
مادر، همراه لحظات بی قراریی 
مادر، مهمان دعوت شده در خلوت تنهایی
مادر، مرهم زخم با ذکر و دعايي 
مادر، درمان درد با طلب شفایی 
مادر، استاد مهر و  میزبان محبت 
مادر، کوه صبر و گرمای پر قدرت 
مادر، ساحل امن و دریای طاقت 
مادر، برکت خانه در سرمنزل صداقت 
مادر، ضرب رنج در استقامت 
مادر، آخرین صحنه از درس شهامت

مطالب جدید

تمهیدات جدید برای ورود زنان به ورزشگاه اخبار و رویداد های جامعه زنان (1397/05/21)
یک افسرده دل افسرده کند انجمنی را خانواده‌ی سعادتمند (1397/05/21)
لیگ برتر فوتسال زنان آغاز شد اخبار و رویداد های جامعه زنان (1397/05/19)
توشه جمع کن حاجی! دل نوشته (1397/05/18)
محاسبه‌ی نفس اندیشه (1397/05/18)
بعد از رمضان اندیشه (1397/04/27)
دینگ... دل نوشته (1397/04/18)