کمتر از 30 درصد محققان در سراسر جهان زنان هستند

کمتر از 30 درصد محققان در سراسر جهان زنان هستند

آنتونیو گوترش؛ دبیر کل سازمان ملل:"ما نیازمند تشویق و حمایت از دختران و زنان برای دستیابی به پتانسیل کامل خود به عنوان محققان و نوآوران علمی هستیم."

برابری علمی و جنسیت برای دستیابی به اهداف توسعه یافته توافق شده بین المللی، از جمله برنامه 2030 برای توسعه پایدار، حیاتی است. در 15 سال گذشته، جامعه جهانی تلاش زیادی کرده است تا زنان و دختران را در علم الهام بخش و جذاب کند، اما متأسفانه، زنان و دختران همچنان از شرکت در علم کامل محروم شدند. بر اساس یک مطالعه انجام شده در 14 کشور، احتمال دانشجویان دختر فارغ التحصیل با مدرک لیسانس، مدرک کارشناسی ارشد و دکتری در رشته‌های مرتبط با علم 18٪، 8٪ و 2٪ است، در حالی که درصد دانشجویان پسر 37 ٪، 18٪ و 6٪ می‌باشد!

به گزارش صفحه زنان اصلاح‌وب به نقل از سایت سازمان ملل، مجمع عمومی این سازمان برای دستیابی به مشارکت کامل و مساوی در علم زنان و دختران و دستیابی به آن برای دستیابی به برابری جنسیتی و توانمند سازی زنان و دختران، قطعنامه A / RES / 70/212 را با عنوان 11 فوریه، روز بین المللی زنان و دختران در علوم نامگذاری کرده است.

علم و برابری جنسیتی هر دو برای توسعه پایدار حیاتی هستند. با این حال، زنان و دختران همچنان از مشارکت کامل در علم محروم هستند: کمتر از 30 درصد محققان در سراسر جهان زنان هستند. 

مقابله با برخی از بزرگترین چالش‌ها از دستور کار توسعه پایدار - از بهبود سلامت به منظور مبارزه با تغییرات آب و هوایی - به استفاده از تمام استعداد‌ها متکی است. این بدان معنی است که زنان بیشتری در این زمینه کار کنند. تنوع در تحقیقات، مجموعه‌ای از محققان با استعداد را گسترش می‌دهد که دیدگاه‌های تازه، استعداد و خلاقیت را به ارمغان می‌آورد.

روز جهانی زنان و دختران در علم، که هر ساله برای ترویج دسترسی کامل و برابر به مشارکت در علم زنان و دختران، توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد در تاریخ 11 فوریه جشن گرفته می شود یادآور این است که زنان و دختران در جوامع علمی و فن آوری نقش مهمی ایفا می کنند و مشارکت آنها باید تقویت شود. این جشن به وسیله یونسکو و سازمان ملل متحد، با همکاری موسسات و شرکای مدنی، که زنان و دختران را در دسترسی به مشاغل و مشارکت در علم ترویج می دهد، هدایت می شود.