خواهر دعوتگرم/بخش دهم

خواهر دعوتگرم/بخش دهم

قاپ عکس متوسط زیبایی را روی میزی که کنار تخت همسرت قرار دارد بگذار و به جای عکس در آن با خط زیبا مطالب و یا جملاتی را که نشان دهنده محبت و احترام تو به همسرت می‌باشد بگذار و فراموش نکن که هر چند وقت بک‌بارمتن‌های آن را تغییر دهی.
همچنین این کار را می‌توانی در اتاق پذیرایی و یا هال انجام دهی که تمام اهل خانواده از آن استفاده کنند.
زمانی که همسرت با تو صحبت می‌کند و یا سرگرم بازی با بچه‌هاست با شنیدن صدای اذان کاری کن که آنان احساس کنند اتفاق مهمی افتاده است و آن رسیدن وقت نماز است پس اولین کسی باش که برای ادای نماز آماده می‌شود و تمام امور دنیوی را ترک می‌کند. با این کار به همسرت کمک می‌کنی که نماز اول وقت را دریابد.
صندوق کوچکی که دارای ظاهر و رنگ زیبایی است و با رنگ وسایل منزلت همخوانی دارد انتخاب کن و بر روی آن با خط زیبا نوشته‌ای بنویس« صندوق صدقات» و آن را در اتاق پذ یرایی و یا در جایی که همه آن را ببینند قرار بده. با این کار فرزندانت و کسانی را که وارد منزلت می‌شوند به صدقه دادن تشویق می‌کنی. به یاد داشته باش اولین کسی که ثمره این کار نصیبش می‌شود خودت می‌شود خودت خواهی بود، زیرا فرزندانت به صدقه دادن عادت می‌کنند.
در اتاق پذیرایی کتابخانه کوچکی قرار بده یا دست کم چند جلد کتاب مفید( قرآن و...) روی یکی از میزهای اتاق پذیرایی بگذار با این کار زمانی را که برای مدتی( مثلا برای دم کردن چای یا تدارک شام یا آماده کردن میوه) ناچار به تنها گذاشتن میهمان‌ها هستی می‌توانی فرصت گران‌بهای آنها را با مطالعه‌ی کتاب‌هایی که برایشان مفید است پر کنی.

مطالب جدید

خدایا ما فقیریم اندیشه (1399/02/20)
ای خدای مهربان دل نوشته (1399/02/11)
سلام ای رمضان دل نوشته (1399/02/04)
آسمان روحم بارانی است دل نوشته (1399/02/03)
من قرآن را در تو دیدم زنان در عرصه دعوت (1399/02/02)
استقبال از رمضان اندیشه (1399/02/02)
عطر مادر خانواده‌ی سعادتمند (1398/12/24)