شبیه فرشته‌ها شدم

شبیه فرشته‌ها شدم

به نام خداوند رنگین کمان
سلام دوستان عزیزم
امسال دلم جوانه زد؛ ودلم پراز شکوفه شد.
بهار شدم...
حجاب همان دستور خدا است که امسال من آموختم به دستورات خداوند اطاعت کنم.
در این شب های رمضان که به مسجد می‌‌روم شبیه فرشته‌ها شده‌ام؛
خورشید راهم دوست دارم؛ دوست دارم پر از گل شوم...
در این شب‌ها که همراه با چادر سفید و مقنعه‌ای لطیف به مسجد می‌‌روم برای همه دعا می‌‌کنم .
و یاد آوری می‌کنم که اگر می‌خواهم با خدا حرف بزنم باید قرآن بخوانم وروزه‌هایم را بگیرم
من قول می‌دهم به خانم مربی که قطعا در آینده به جای ایشان قرآن به بچه‌ها درس خواهم داد.

برای هم دعا کنیم