وظیفه یک رئیس جمهور از نظر من

 وظیفه یک رئیس جمهور از نظر من

به نظر من وظیفه رئیس جمهور این است که به مردم کشور خودش خدمت کند و تنها برای آسایش و رفاه آنها بکوشد و مهمتر از همه به عهدهایش پایبند باشد.
اگر قانون اساسی کشور ما طوری بود که زنان هم می‌توانستند برای ریاست جمهوری کاندید شوند، حتما من و زنان دیگری هم شرکت می‌کردیم. اولین برنامه ما حمایت از حقوق زنان و آزادی آنها بود و بعد هم آزادی افکار و عقاید همه مردم. البته در ایران رئیس جمهور بخش خیلی کم و ناچیزی را در دستورات و کارهای دیگر دارد و توان زیادی برای عوض کردن قوانین موجود را ندارد؛ که به نفع مردم باشد.
 شاید همه اینها که من نوشتم رویاست و در ایران هیچ گاه امکان پذیر نشود. اما اگر می‌توانستم اجباری شدن حجاب برای زنان را بر می‌داشتم چون واقعا توهین به زنان است!
چراکه زن‌ها می‌توانند خود برای زندگی و عقاید خود تصمیم بگیرند و یا برای انتخاب حجاب.
 اگر می توانستم از قومیت‌های محلی ایران مثل کردها بیشتر حمایت می‌کردم، آخر خود من یک کرد هستم که دوست دارم به زبان خودم بنویسم و بخوانم و در مدرسه با ادبیات و شاعران زبان خودم آشنا شوم و وقتی با لباس خودم به خیابان بروم جور دیگری مرا ننگرند.

مطالب جدید

حسن ظن اندیشه (1396/09/02)
کرمانشاه... تسلیت! دنیای کودکان (1396/08/30)
تنها تسلی کافی نیست دل نوشته (1396/08/22)
مدیریت زمان زنان موفق (1396/08/22)
الها... دل نوشته (1396/08/22)
تو فقط رکاب بزن! اندیشه (1396/08/13)
تو فقط پا بزن! اندیشه (1396/08/13)
خواهر دعوتگرم!/بخش دوازدهم زنان در عرصه دعوت (1396/08/08)
نمی‌شود دید و گذشت دل نوشته (1396/08/08)