خواهر دعوتگرم!/بخش دوازدهم

خواهر دعوتگرم!/بخش دوازدهم
اولین کار واجب برای یک زن با ایمان این است که از طریق نیکی به والدینش و دیدار با نزدیکان به خدا نزدیک کند تا با هم زندگی خوشی داشته باشند. اگر همسرت این امر را فراموش کرده و یا سستی و کوتاهی کرده است به یادش بیاور و او را پند و اندرز بده. فراموش نکن کسی که برای خانواده‌اش خیری نداشته باشد، پس برای هیچ گس خیری نخواهد داشت.
توانایی‌های همسرت را گسترده و پرورش بده تا خداون در آن برکت ایجاد کند. از همسرت مردی بساز که برای امت محم( صل الله علیه و سلم) مفید باشد.
نقاط ضعف او را بشناس و ان‌ها را برطرف کن و او را از خواب غفلت بیدار کن. در سستی اعمال و حب دنیا او را یاری نکن که در غیر این صورت دروازه‌ی فتنه به روی شما باز می‌شود که بستن آن سخت خواهد بود.
اراده‌اش را تقویت کن و او را پیش‌رو به سوی اعمال نیک قرار بده. این کار برای شوهرت آسان می‌شود زمانی که همسری چون تو داشته باشد.
توجه داشته باش با دنیا دوستی هرگز کلیدی برای گشایش درهای لذایذ دنیوی برای همسرت مباش چرا که به ضرر تو خواهد بود.
بکوش در مورد بعضی از مسائل دینی از او سؤال بپرسی و مؤدبانه با او گفت‌وگو کنی، همچون دانش آموزی که با استادش صحبت می‌کند. بی شک این کار او را تشویق می‌کند تا برای پاسخگویی به سؤالات تو، معلومات دینی خود را افزایش دهد. بخصوص وقتی که احساس کند تو می‌خواهی از او مطالبی را یاد بگیری. این کار باعث خوشحالی او می‌شود و اراده‌ی او را در تحقیق و مطالعه بالا می‌برد.

مطالب جدید

خدایا ما فقیریم اندیشه (1399/02/20)
ای خدای مهربان دل نوشته (1399/02/11)
سلام ای رمضان دل نوشته (1399/02/04)
آسمان روحم بارانی است دل نوشته (1399/02/03)
من قرآن را در تو دیدم زنان در عرصه دعوت (1399/02/02)
استقبال از رمضان اندیشه (1399/02/02)
عطر مادر خانواده‌ی سعادتمند (1398/12/24)