نماینده دائم ایران در سازمان ملل: زنان بخش پویای جامعه ایران را تشکیل می‌دهند

نماینده دائم ایران در سازمان ملل: زنان بخش پویای جامعه ایران را تشکیل می‌دهند
غلامعی خوشرو، سفیر و نماینده دائم ایران در سازمان ملل، در بحث عمومی شورای امنیت با عنوان زنان صلح، امنیت شرکت کرد.
به گزارش صفحه زنان اصلاح‌وب به نقل از خبرگزاری فارس، غلامعی خوشرو، سفیر و نماینده دائم ایران در سازمان ملل، در بحث عمومی شورای امنیت با عنوان زنان صلح، امنیت شرکت کرد.
خوشرو دخالت، اشغالگری و حملات نظامی، تلاش برای تغییر رژیم و ظهور گروه‌های تروریستی و افراط‌گرا را در خاورمیانه باعث ناامیدی بسیاری از زنان برای آینده‌ای بهتر دانست. چرا که متاسفانه زنان یکی از قربانانیان اولیه گروه‌هایی تروریستی به شمار می‌آیند. 
خوشرو در ادامه با اشاره به نقش زنان ایران گفت که زنان بخش پویای جامعه ایران را تشکیل می‌دهند و در فرآیندهای سیاسی کشور بعنوان رای دهنده و منتخب مشارکت فعالی دارند. آموزش زنان در ایران سنگ بنای توانمندسازی آنان بوده که طی چهار دهه گذشته همواره ادامه داشته و تقویت شده است. وی همچنین به مشارکت زنان ایران در اقتصاد و بخش خصوصی و جامعه مدنی ایران اشاره کرد
نماینده دائم ایران در سازمان ملل در پایان با اشاره به تحریم‌های ظالمانه و غیر انسانی آمریکا علیه ایران گفت که این تحریم‌ها که با بهانه‌های واهی اعمال می‌شود نه تنها نقض حقوق انسانی مردم ایران بویژه حق توسعه است بلکه نقش سازنده جامعه مدنی ایران و مشارکت شان در جامعه را مختل می‌سازد.