هیچ وقت به آنان" نه" نگوییم

هیچ وقت به آنان" نه" نگوییم
مادرم کنارم نشسته است، به او نگاه می‌کنم و در حضورش با شما سخنی دارم. 
تا الان به پدر و مادرت نگاه کرده‌ای؟ می‌دانی آنان عزیزترین کسانی هستند که هیچ کس نمی‌تواند جایشان را برای ما بگیرد!
تا کنون از خود پرسیده‌ای اگر پدر و مادر نبودند چه اتفاقی برای ما می‌افتاد؟ آیا بدون آنان زندگی به این آسانی جریان داشت؟ می‌توانستیم خوب زندگی کنیم؟ سرنوشت ما چگونه بود؟ و صدها سؤال دیگر
فکر کردم... تو هم با من همراه شو
پدر و مادر نقش بسیار مهمی در زندگی ما دارند؛ مثلا: رشد ما به آنها وابسته است، تحصیلات ما به بودن آنها وابسته است، آینده ما به بودن آنها بستگی دارد. 
فکر کردم و به خودم گفتم واقعا چرا؟
در دلم جوابش را پیدا کردم چون آنها به ما آرامش می‌دهند.
شاید برای همین است که خدای مهربان می‌فرماید:" وبالوالدین احسانا" و به پدر و مادر خود نیکی کنید
اما چگونه؟
در کتاب عربی سال هفتم در یکی از متن‌هایش نوشته:« الولد الصالح فخر للوالدین» یعنی فرزند صالح افتخار پدر و مادر است 
نتیجه اینکه ما سعی کنیم به حرف‌های پدر و مادر خود گوش فرا دهیم و مایه افتخار آنان باشیم و هیچگاه به آنان« نه!» نگوییم تا سعادتمند شویم.