پذیرش دیگران

ترجمه: 
أمیر شکوری
پذیرش دیگران
این روزها در جوامع ما به خاطر وجود بسیاری ازتعصبات در زندگی روزانه، پذیرش دیگران کاری کمیاب شده است، به گونه‌ای که متاسفانه نظر ورأی دیگران منبع آشفتگی، دشمنی و یا نفرت نسبت به مردم قرار داده می‌شود.
راه‌های اساسی تعامل با دیگران وجود دارد که این راه‌ها برای تداوم جوامع خالی و دور از تعصبات و افراط دینی و درگیری‌های زیاد و اختلاف بر ساده‌ترین امور اساسی هستند که از مهمترین آنها، پذیرش دیگران است. 
متاسفانه پذیرش دیگران از اموری است که بیشترِ اطرافیان ما، بسیار کم آن را می‌فهمند؛ از این رو پرداختن به آن در جوامع ما کمتر از جوامع پیشرفته‌ای است که آن مفهوم را با ویژگی خاص خود فهم کرده و فهم آنان نسبت به فهم موضوع و مراحل آن از فهم ما بیشتر بوده است. پذیرش دیگران به زبان ساده این است: تو در اظهار دیدگاهت هرگونه که باشد، درباره‌ی هر موضوعی که باشد و در هر زمینه‌ای از زمینه‌های زندگی که باشد برای تو حق است و تو مطلقا آزاد هستی که هر تفکری را عرضه کنی و هر تفکری را رد کنی.
پذیرش دیدگاه‌های دیگران از جانب تو قبل از آن که آسایشی برای دیگران باشد، سامان یافتگی ذهنی و رفتاری برای توست.
 پذیرش نظر دیگران با سعه‌ی صدر اجازه مناقشه‌ای میان شما و ایجاد راه حل‌هایی مناسب برای هر کدام از طرفین را فراهم می‌کند. اما نپذیرفتن ازجانب تو و یا از جانب دیگران، فضایی از جدلِ بی‌نهایت را خلق می‌کند و در این فضا، هر کدام از طرفین فقط به نظر خود بها می‌دهد و بر آن اصرار می‌ورزد و دیگران را رد می‌کند و در نهایت، درگیری‌ها و اختلافات و پایان ناستوده‌ای برای طرفین رقم زده می‌شود.
( نظر من صحیح ، احتمال اشتباه دارد و نظر تو اشتباه و احتمال صحت دارد )
در بساری از وقت‌ها کارها در ذات خود شایسته یک چیز هستند و آن پذیرش همدیگراست،
 پذیرش دیگری، شرط نیست که پذیرش شخصی خود به خود باشد. 
پذیرش دیگری یعنی: من، تو، او، شما، آن‌ها و غیره. 
پذیرش دیگران گاهی اوقات در پذیرش عقلانی واقعیت برای هر امری بدون جانبداری در پذیرش دیگران است، یعنی پذیرش احترام نسبت به یکدیگر بدون قرار دادن جایگاه‌هایی برای مردمان، مثلا این فقیر است، این ثروتمند است، این روشنفکر است و یا این درس ناخوانده است.
پذیرش دیگری یعنی: رهایی از تعصب با نظر مشخص یا عادت‌های که در گذر زمان‌ها ما را اسیر و دربند خود کرده است.
 پذیرش دیگران یعنی با انسانیت مطلق با کسی که در کنار تو است تعامل نمایی بدون نظر به اعتقاد و رنگ، و یزا‌های سفر، مکان زندگی وی و... 
پذیرش دیگران یعنی آزادانه، باتفاهم و تسامح و با محبت با دیگران زندگی کنیم همراه با فهم اختلافات.

مطالب جدید

چرا من؟ سرویس سلامت (1399/03/20)
خدایا ما فقیریم اندیشه (1399/02/20)
ای خدای مهربان دل نوشته (1399/02/11)
سلام ای رمضان دل نوشته (1399/02/04)
آسمان روحم بارانی است دل نوشته (1399/02/03)
من قرآن را در تو دیدم زنان در عرصه دعوت (1399/02/02)
استقبال از رمضان اندیشه (1399/02/02)