فرخنده‌ها بیند زمین

فرخنده‌ها بیند زمین
بوی جهالت می‌رسد
فرخنده را آتش زدند.
آن واله زیبا سخن
آن دخت پاک و نازنین
آن گوهر افغان وطن
پروانه درد و کفن
فرخنده را آتش زدند
دعوتگر راه نبی
سوداگر ایمان و عشق
ویرانگر دکان جهل
آن ساقه را آتش زدند.
آن خوشه زرین دین
پرپر به زیر چکمه‌ها
مظلوم و آهش بی‌صدا
زخمی و پیکر چاک چاک
غلتان به خونش پاک پاک
ریحانه‌ای را رگ زدند
ای مردمان قبر پرست
ای بردگان جهل و مست
ای سنگدلان کور و پست
ننگ جهالت سویتان
داغ پلید‌ی رویتان
پیشانی ممهور تان
تا انتهای این زمان
نابودی دورانتان
رسواگر پیمانتان
این لاله را آتش زدند
شرم بادتان نامردمان 
بیگانه از انسانیت جامانده از دین خدا
تاریک دلان عصر حال
فرخنده را آتش زدند
آن عصمت و دلدادگی
آن سمبل آزادگی
از نو شکوفا می‌شود
چون آفتاب روشنی
از خاک ایمان و یقین
چون بوی گندم آشنا
فرخنده‌ها بیند زمین
فرخنده رفت و روح او
باز هم جوانه می‌زند...
تصاویر ضمیمه: 
فرخنده‌ها بیند زمین
فرخنده‌ها بیند زمین

سایت در قبال نظرات پاسخگو نمی باشد.

1
Lبانوی قلم (مهمان)
1394/01/18

بسیار زیبا سرودی خواهرم
درد در کلامت پیداست
زیبایی در شعرت هویداست
چه قشنگ این فاجعه رو ب قلم کشیدی
بهت تبریک میگم

مطالب جدید

خدایا ما فقیریم اندیشه (1399/02/20)
ای خدای مهربان دل نوشته (1399/02/11)
سلام ای رمضان دل نوشته (1399/02/04)
آسمان روحم بارانی است دل نوشته (1399/02/03)
من قرآن را در تو دیدم زنان در عرصه دعوت (1399/02/02)
استقبال از رمضان اندیشه (1399/02/02)
عطر مادر خانواده‌ی سعادتمند (1398/12/24)