من امشب...

من امشب...
من امشب با تمام خود خدایم را صدا کردم
برای غزه و شیران آن صدها دعا کردم
من امشب بعد دل مشغوالی و بی هوشی بسیار 
به کنجی رفته و یادی ز قلب مبتلا کردم
من امشب قدر دانستم بسی بهتر خدایم را 
چه بی رحمانه قلبم را ز او گاهی جدا کردم
فقط یک لحظه آنی بود هوشم را ز کف دادم 
من امشب خلوتی کوتاه و زیبا با خدا کردم
دلم لرزید ،از شوقش، و شد مهمان من اشکی
همان اشکی که صدها دفعه جاری در فنا کردم
هنوز از آن دقایق مملو از عشق و امیدم من 
خدا تنها تو می دانی که در خلوت چه‌ها کردم
من امشب عاشقت گشتم دوباره بلکه صدباره
دلم از بند دنیای دنی آری! رها کردم 

مطالب جدید

چرا من؟ سرویس سلامت (1399/03/20)
خدایا ما فقیریم اندیشه (1399/02/20)
ای خدای مهربان دل نوشته (1399/02/11)
سلام ای رمضان دل نوشته (1399/02/04)
آسمان روحم بارانی است دل نوشته (1399/02/03)
من قرآن را در تو دیدم زنان در عرصه دعوت (1399/02/02)
استقبال از رمضان اندیشه (1399/02/02)