خواهر دعوتگرم!/بخش دوم

خواهر دعوتگرم!/بخش دوم
... خواهر بزرگوارم؛
بهتر است با خودت کاغذ و قلمی به همراه داشته باشی و موضوعات مهم و نکات اصلی را یادداشت کنی. تا به این ترتیب هنگام برگشتن به منزل آنچه را که در کلاس آموخته‌ای، به دیگران بیاموزی. به مادر سالخورده‌ات، به خواهرانت، همسایگان و... بدین‌ گونه تو به یک زن دعوتگر تبدیل شده‌ای. لطفا این مسئله‌ی به ظاهر ساده را جدی بگیرید!
- آیا تا به حال فکر کرده‌ای دفتر مخصوصی برای خود تهیه کنی تا در آن مطالب جالبی که در بعضی از نوارها می‌شنوی یا در بعضی کتابها می‌خوانی یادداشت کنی؟ بعدا می توانی آنها را به‌ هم‌شاگردی‌ها و نزدیکان و همسایگان و دیگران بیاموزی.
- آیا دوست نداریکه تو جانشین رسول‌ الله( صلی اللّه علیه و سلّم) در دعوت به سوی خدا باشی؟ شکی نیست که جواب، مثبت خواهد بود.
حال که چنین است، برحسب شرایط موجود، یک روز در هفته یا دو روز در ماه خانه‌ی خود را مرکزی برای دعوت به سوی خدا قرار بده! هم‌سن و سالانت را از میان نزدیکان و همسایگان جمع کن و این مجلس را با علوم مختلف شرعی مثل حفظ قرآن و تفسیر و عقیده و ارشادات  نبوی زینت بده.
- خواهرم فراموش نکن که از نوارها و سی‌دی‌ها و جزوه‌های مفید استفاده کنی و از تکلف و اسراف دوری کن. زیرا معمولا هنگامی که به دیدار همدیگر می‌روند، شکم‌هایشان را از انواع خوراکی‌ها پر می‌کنند و تفکر و تعقل را کنار می‌گذارند.
رعایت زمان در این مجلس‌ها بسیار مهم است. کوتاه و مفید؛ حتی در پذیرایی.
خواهرم نرم‌خو باش که چشم آنان به تو دوخته ‌شده است. مبادا کار زشتی از تو سر بزند.( خداوند گام‌هایت را استوار می کند.)
کافی است شروع کنی یقین داشته باش که خداوند کارهایت را برایت آسان می‌گرداند.
- بدان که اتعمال به سود توست اگر نیتت خیر باشد و یا به ضرر توست، اگر نیتت خیر نباشد.
اگر نیت تو خالص ویکدست برای خداوند نباشد یقین داشته باش که تأثیر دعوت تو نه تنها مثبت نخواهد بود، که متأسفانه تأثیر منفی در بر خواهد داشت.
هرگاه دوستان تو با اشتیاق و دلگرمی به مجالس تو روی آورند و از هرگونه نفاق ویا ریا و چند رویی دور شدند، مطمئن باش که نیتت را فقط برای خداوند خالص نموده‌ای و در غیر این صورت...
بنابراین باید در تمام کارهایت به نیت توجه داشته باشی تا تمام زندگی تو تبدیل به عبادت شود و این در حالی است که تو زندگی روزانه‌ات را سپری می‌کنی.
- فراموش نکن که راضی کردن مردم در یک آن مشکل است و این مشکل سخت‌تر می‌شود هنگامی که در مسیر دعوت باشد. اما رضایت پروردگار هدفی است که با نیت خالص و تلاش بی‌وقفه به دست می‌آید. به همین خاطر وظیفه‌ی تو این است که وقت را تباه نکنی و فرصت‌های نیک خود و دیگران را برای به دست آوردن رضایت این و آن از دست ندهی. بلکه تلاش کن و از خدا یاری بجو. 
ادامه دارد...

مطالب جدید

چرا من؟ سرویس سلامت (1399/03/20)
خدایا ما فقیریم اندیشه (1399/02/20)
ای خدای مهربان دل نوشته (1399/02/11)
سلام ای رمضان دل نوشته (1399/02/04)
آسمان روحم بارانی است دل نوشته (1399/02/03)
من قرآن را در تو دیدم زنان در عرصه دعوت (1399/02/02)
استقبال از رمضان اندیشه (1399/02/02)