برنامه عملی جهت آماده سازی خواهران مربی دعوتگر/ بخش دوم و پایانی

ترجمه: 
آمنه صدیقی
برنامه عملی جهت آماده سازی خواهران مربی دعوتگر/ بخش دوم و پایانی

 *اگر محصول یکساله می خواهی گندم بکار، اگر محصول ده ساله می خواهی گردو بکار، اگر محصول صد ساله می خواهی انسان تربیت کن.*

6- پوشش دادن خواهران و حل مشکلات تربیتی شان

- ویژگی ها: 

* احوال خواهران را جویا می شود و همه چیز را در مورد آنان می داند و اصل در کارش این است که مفاهیم تعارف و تفاهم و تکافل را در مورد آنان محقق سازد. 

* شنونده ی خوبی برای خواهرانش می باشد، البته با رعایت ضوابط شرعی؛ و نیز امانتدار خوبی برای نگه داری اسرارشان است. 

* در کیفیت برخوردها با گروه های مختلف شخصیتی و صبور بودن بر آن مهارت دارد. 

* در گفتگو و قانع کردن طرف مقابل مهارت دارد. 

- تکالیف عملی: 

* اشتیاق به معایشه و تعارف با خواهرانی که به تو نزدیک هستند. 

* جمع کردن افراد برای افطار، تفریح یا نماز 

* هماهنگی با خواهران برای استمرار و برقراری ورد رابطه و دعا برای همدیگر 

* ایجاد اخوّت بین خواهران و عمق بخشیدن به معانی دوستی و برادری؛ چرا که امری اساسی برای وحدت در گروه است. 

* زیبایی صبر و اثر آن بر خواهر داعی را احساس کن، زمانی که شعائر و عبادات را با دقّت و ربانیّت ادا می کند. 

* با تحمل سختی در راه خدا و رضایت به قضای الهی و توکل به خدا خود را زینت ده. 

7- با منهج تربیتی و برنامه های تکمیلی آشنایی کامل دارد. 

 - همه می دانند که مربی موفق کسی است که برنامه و روش اجرای آن را به خوبی می فهمد و این چیزی است که «مهارت های داعی» نامیده می شود. 

- ویژگی ها : 

* مبتکر در شیوه های گذراندن برنامه تربیتی و عرضه آن 

* بر تأصیل شرعی و دعوی مفاهیم تربیتی حریص است. 

* در انتقال معلومات به مخاطب اش از دقت و مهارت بالایی برخوردار است. 

* توانایی تحلیل نتایجی که از درس های تربیتی گرفته می شود و ربط دادن آن ها به زندگی روزمره 

- تکالیف عملی: 

* مراجعه و مطالعه ی برنامه ها و دروس تربیتی 

* همواره در کمین رخدادهای تازه (علمی، فرهنگی، هنری، اقتصادی، رفاهی و . . . ) و پدیده های رفتاری جدید باش و آن ها را به منهج درسی ربط بده . . . 

* به اهدافی که تحقق آن ها واجب است، واقف باش.

8- صاحب دانش و فرهنگ و به قدر کافی آگاه به علوم شرعی 

- ویژگی ها: 

* به مسائل اساسی فقه زنان و فقه اولویات آشنایی کامل دارد. 

* به مهارت های خانه داری آشنایی کامل دارد و از اوضاع زنان در عصر حاضر آگاه است. 

* از یک اصل فرهنگی- تربیتی برخوردار است که خواهرانش را به سوی آن جهت می دهد. 

* از حوادث روز دنیا باخبر است و چشم انداز روشنی از نقش های موردنیاز دارد. 

* مدیریت زمان و اولویت بندی در امور را به نحواحسن انجام می دهد. 

* نسبت به وضعیت فعلی چشم انداز و دیدگاه واضحی دارد. 

- تکالیف عملی: 

* سعی کن در بعضی از دوره های مفید، شرکت کنی. 

* بخشی از وقتت را به پی گیری حوادث و مسائل روز اختصاص بده. 

* دایر بودن جلسات درس و نظارت بر استمرار آن 

* تلاش و تمرین در امور خانه داری و کسب مهارت های متنوع و مفید

* کسب مهارت در رعایت اعتدال و اینکه حق هر چیزی را به خوبی ادا کنی.

9- توانایی توجیه افراد و پیگیری امور

- ویژگی ها:

* ملتزم به عملی کردن نقشه ی راه و اهداف خاص برنامه ها

* استفاده مناسب از شرایط و موقعیت ها (تربیت براساس شرایط)

* هنگام متابعه ی امور، قلب و احساس افراد را، مخاطب قرار می دهد؛ قبل از اینکه عقل و منطق آنان را مخاطب قرار دهد؛ چیزی که موافق با طبیعت زنانگی است. 

- واجبات عملی:

* عادت کن که شنونده ی خوبی باشی تا بتوانی به خوبی دیگران را توجیه و وظایفشان را پی گیری کنی.

* بین خواهرانت حضور کامل داشته باش و معایشه با آنان را افزایش بده تا بتوانی با واقعیت های موجود زندگی کنی و توجیهاتت میدانی و واقعی باشد. 

* در هر سطح و مرحله ای که باشی، همواره به دنبال ارتقاء سطح و افزایش خدماتت باش.

10- توانایی بدیل سازی و تربیت افراد مسئول (کسانی که بتوان در مواقع لازم 

به راحتی مسئولیت ها را به ایشان سپرد)

- ویژگی ها: 

* به تنهایی کارها را برعهده نمی گیرد، بلکه صف دومی تشکیل می دهد و کارها را تقسیم می کند. 

* سعی اش بر این است که بعضی از کارها را به عنوان تمرین به بعضی از افراد واگذار کند.

* دائماً روحیه ی اعتماد به نفس را در آنان تقویت می کند. 

* خواهران را به پذیرش مسئولیت و تحمل سختی های آن تشویق می کند. 

- تکالیف عملی: 

* تشخیص میزان کارآیی امکانات موجود و تقسیم وظایف متناسب با آن 

* تعیین سطح افراد در زمینه های مختلف برای تقسیم وظایف متناسب با آن و گردآوردن افراد برای عبادت، که خداوند در تربیت افراد بدیل و موفقیت آن ها برکت قرار دهد. 

* تمرین دادن به افراد در بعضی کارها برای کسب تجربه همراه با انگیزه دادن به آن ها 

* انتشار روحیه مسئولیت پذیری شخصی در سطوح مختلف 

و در آخر نجوایی در گوش خواهر مربی . . . 

 ابتدا خدا را سپاس می گوئیم که ما را در این راه قرار داد. 

هرگاه حقیقت دعوت و ثواب آن را درک کنیم، یقین حاصل خواهیم کرد که دعوت ما یگانه راهی است که ما را به سر منزل مقصود می رساند؛ همراه با کسب ثواب و اجر عظیم. 

 

 

مطالب جدید

چرا من؟ سرویس سلامت (1399/03/20)
خدایا ما فقیریم اندیشه (1399/02/20)
ای خدای مهربان دل نوشته (1399/02/11)
سلام ای رمضان دل نوشته (1399/02/04)
آسمان روحم بارانی است دل نوشته (1399/02/03)
من قرآن را در تو دیدم زنان در عرصه دعوت (1399/02/02)
استقبال از رمضان اندیشه (1399/02/02)