خواهر دعوتگرم!/بخش چهارم

خواهر دعوتگرم!/بخش چهارم
... استدلال به قرآن
لازم است هنگام گفتگو با دیگران به برخی از آیات روشنگر قرآن استدلال کنی. ثابت شده که کلام مزیّن به آیات و احادیث، تأثیر بیشتری در دل‌های مردم دارد. بنابراین این امر برای تو محقق نمی‌شود، مگر اینکه به حفظ قرآن بپردازی یا حداقل آیات مربوط به احکام شرعی و آیاتی مربوط به ترغیب و ترهیب را حفظ کنی.
این مسأله بسیار مهمی است که باید به آن توجه خاصی داشته باشی تا اینکه پایه های دعوت تو محکم‌تر باشد و در عین حال فراموش نکن که بعضی از احادیث و اشعار و داستان‌های حکمت آمیز را حفظ کنی تا تو را در حین دعوت و گفتگو با دیگران با ثبات‌تر و مطمئن‌تر بگرداند.
و به این ترتیب هر چقدر بهره‌ی تو از علم، حفظ قرآن، و حکمت بیشتر باشد، به لطف خداوند نتایج نیز بهتر خواهد بود. 

مطالب جدید

چرا من؟ سرویس سلامت (1399/03/20)
خدایا ما فقیریم اندیشه (1399/02/20)
ای خدای مهربان دل نوشته (1399/02/11)
سلام ای رمضان دل نوشته (1399/02/04)
آسمان روحم بارانی است دل نوشته (1399/02/03)
من قرآن را در تو دیدم زنان در عرصه دعوت (1399/02/02)
استقبال از رمضان اندیشه (1399/02/02)