مراسم افطاری خواهران در تالش

مراسم افطاری خواهران در تالش

خواهران اعضای جماعت دعوت و اصلاح تالش در شب بر سر سفره افطاری گرد هم آمدند.

این ضیافت ایمانی از طرف مسول استانی برنامه ریزی شده بود، همچنین تعدادی از هواداران جماعت نیز در این مراسم افطاری خواهران عضو جماعت را همراهیی رسید.

 در این جمع صمییز حضور داشتند و در پایان نماز تراویح نیز به جماعت خوانده شد.