برگزاری دروره ی تربیتی ویژه ی بانوان سراوان

برگزاری دروره ی تربیتی ویژه ی بانوان سراوان

کمیته خواهران جماعت دعوت واصلاح شهرستان سراوان، یک دوره تربیتی ویژه ی خواهران برگزار کرد.


این دوره در روزهای  26 و 27 اسفند ماه 1390 در مکتب رضوان و با شرکت حدود 60
نفر از بانوان  تشکیل شد. در این دوره، دروس ومطالبی پیرامون تفسیر ،اخلاق ، فقه واصلهایی از اصول عشرین امام بناء مطرح و مورد برسی قرارگرفت.


به همین مناسبت، خانم جانفدا، عضو کمیته مرکزی جماعت دعوت واصلاح، از استان خراسان در این دوره حضور پیدا کردند. این دوره  در روز 28 اسفند با اردوی تفریحی –تربیتی ، در یکی از باغهای اطراف سراوان خاتمه یافت، در اختتامیه ی این دوره، جوایزی به رسم یاد بود به تعدادی از خواهران که در مسابقات حائز رتبه شده بودند،اعطاگردید.

مطالب جدید

عطر مادر خانواده‌ی سعادتمند (1398/12/24)
تلنگر اندیشه (1398/12/21)
ما خدا را می پرستیم دنیای کودکان (1398/11/15)
آسایش و آرامش سرویس سلامت (1398/10/10)
انتخاب تو چیست؟ زنان موفق (1398/10/10)