سیره نبوی

سیره پیامبر صلی الله علیه وسلم تفسیر و تطبیق عملی قرآن می باشد؛ بهترین الگوی عملی ما در شیوه‌ی دعوت و تربیت است؛ ما را به فهم مقاصد قرآن راهنمایی می‌کند؛ فهم جامعی از اسلام به عنوان برنامه عملی زندگی را به ما خواهد بخشید و در نهایت یکی از اسباب بسیار مؤثر در ایجاد محبت پیامبر (ص) در دل‌ها، مطالعه سیره می‌باشد.

تربیت و اهداف آن از منظر قرآن و سنت نبوی

نویسنده: 
حمزه خان بیگی

مفهوم «تربیت» در تعالیم وحی و سنت نبوی، بر پرورش استعدادهای درونی انسان و فراهم ساختن زمینه‌ی رشد استعدادهای آدمی دلالت می‌کند. به عبارت دیگر، در تربیت، عنایت و اهتمام به پیشبرد تمایلات فطری و استعدادهای متنوع متربی لحاظ شده؛ و تربیت نیز، در صورتی ثمربخش است که با عمل و کوشش متربی همراه باشد.

بزرگترین هجرت تاریخ بشریت- بخش سوم و پایانی

نویسنده: 
صنعان منافی

تشکیل جامعه‌ی مدنی: 

همانطور که خوانندگان عزیز آگاهند اعراب پیش از اسلام، در جزیرةالعرب فاقد قانون و حکومتی متمرکز بوده و هر شهر و منطقه‌ای به صورت قبیله‌ای اداره می‌شد و تکالیف فردی را رسوم قبیله‌ای تعیین می‌نمود، اما در جوار جزیرةالعرب، امپراتوری روم و فارس دارای نظام سیاسی، اداری و لشکری بودند که‌ در رأس آنها کسری و قیصر حکومت می‌کرد.

بزرگترین هجرت تاریخ بشریت- بخش دوم

نویسنده: 
صنعان منافی

هجرت از سنتهای پیامبران الهی است: 

هجرت در راه خدا سنتی دیرینه است و هجرت پیامبرمان محمد (ص) چیز تازه و نو پیدایی در زندگی پیامبران برای یاری کردن عقیده‌هایشان نبود. اگر پیامبر اکرم (ص) از وطن و زادگاهش به خاطر دعوت و حفظ آن و ایجاد محیطی آباد که دعوت را می‌پذیرد و از آن دفاع می‌کند، هجرت نمود، برادران پیامبر او بیش از وطنهای خود به خاطر همین انگیزه‌هایی که سبب هجرت پیامبر ما گردید، هجرت کرده‌اند؛

بزرگترین هجرت تاریخ بشر- بخش نخست

نویسنده: 
صنعان منافی

هجرت در لغت به‌ معنای کنده‌شدن و دور شدن، دست برداشتن انسان یا مجموعه‌ای، از محل زندگی در سرزمین و مکان اصلی یا وطن به محل زندگی جدید بر اثر مجموعه‌ای علل و عوامل مشخص و معلوم برای رسیدن به‌ هدفی معین. 

هجرت، در زندگی انسانی، پدیده‌ای است که از زمانهای دور در تاریخ بشری تا به امروز با اشکال گوناگون وجود داشته‌ است و بسیاری از پژوهندگان تاریخ، بر این باورند که‌ هجرت در طول تاریخ بشر، منشأ ایجاد تمدنهای بسیاری شده‌ است، که‌ ازجمله‌ی آنها، تمدن عظیم اسلامی است که‌ بعد از هجرت پیامبر اسلام (ص) از مکه‌ به‌ مدینه‌ بنا نهاده‌ شد.

توجیهاتی ارزشمند بر تعاملی روشمند با سنّت نبوی- بخش دوم و پایانی

نویسنده: 
حمزه خان بیگی

ویژگیهای سنّت نبوی دراسلام    

استاد قرضاوی از لابلای بررسی و فهم دقیق و صحیح سنّت نبوی، به وجود ویژگی‌‌هایی در سنّت نبوی پی می‌برد که اهمیت و جایگاه آن را در اسلام را به وضوح نمایان می‌سازد.    

ایشان در کتاب ارزشمندش « کیف نتعامل مع السنۀ النبویۀ» از این ویژگی‌‌ها و خصوصیات چنین یاد می‌کند: ‌   

«این ویژگیها عبارتند از: 

الف) فراگیری. 

ب) اعتدال. 

ج) آسانی وسهولت. 

اکنون به شرح وتوضیح هر یک به تفصیل پرداخته می‌شود: 

توجیهاتی ارزشمند بر تعاملی روشمند با سنّت نبوی- بخش نخست

نویسنده: 
حمزه خان بیگی

چکیده: 

بدون شک، سنّت، پس از قرآن مجید، دومین جایگاه تشریع و قانونگذاری در اسلام را به خود اختصاص داده است. 

اهمیت سنّت و جایگاه آن در تشریع اسلامی، از آنجا معلوم می‌شود که سنّت، بیانگر داده‌‌های قرآن و شارح احکام آن است و انکار سنّت به عنوان یکی از منابع تشریع، پیامدی جز انکار عملی بسیاری از اصول و احکام مسلّم اسلام را ندارد.

کمتر ز چوبی نیستی، حنانه شو! حنانه شو!

نویسنده: 
صدیق قطبی

 یا رسول الله ستون صبر را
استن حنانه کردی عاقبت
ستونِ چوبیِ حنانه، در ساحت ادب و عرفان فارسی، رمزی از مجذوبی و دلبردگی است و البته:
ای خوش آن مجذوبی و دلبردگی
آه از این دلگیری و افسردگی
در نظرگاه عارفان و دیده‌وران، رسول خاتم، تنها ناقل پیام و مجرای وحی نیست. کانون جذبه و جاذبه و کهربای تعالی و شکوفایی است. پیغامبری که با جان عاشقان کار دارد و خامان ره‌نرفته را دستگیری و درمانگری می‌کند:
تو میر عشقی عاشقان بسیار داری
پیغمبری با جان عاشق کار داری

محمّد (ص) پیامبر بشریت- بخش سوم و پایانی

نویسنده: 
دکتر مصطفی سباعی
ترجمه: 
محسن شیخی

فروتنی و گذشت پیامبر (ص)
با مردم همچون پیامبری بزرگوار و رهبری محبوب و متواضع رفتار می‌کرد، بزرگواری که بزرگیش از اخلاق و رفتارش بود نه از جاه و مقام و نفوذش. همیشه و در تمام مراحل دعوتش پیامبری متواضع بود، چه هنگامی که مورد ظلم و ستم قرار گرفته بود و چه بعد از غلبه و پیروزی و چه درزمانی که تنها بود، و چه در وقت مشکلات و سختی‌ها و چه در قله افتخار و پیروزی حتی بعد از این که بر جزیرة العرب غلبه یافت و همه از او فرمانبرداری می کردند.
هنگامی که خداوند مکه را برای او گشود و سپاه قریش پس از بیست و سه سال جنگ و دشمنی در برابرش به زانو درآمدند، درحالی وارد مکه شد که سرش را به نشانه تواضع در برابر خداوند و ستایش به درگاه او پایین انداخته بود.

محمّد (ص) پیامبر بشریت- بخش دوم

نویسنده: 
دکتر مصطفی سباعی
ترجمه: 
محسن شیخی

کارکردن پیامبر (ص) در منزل
از حضرت عایشه رضی الله عنها درباره ی کار پیامبر در خانه پرسیدند: پیامبر (ص) درخانه چه کارهایی را انجام می‌داد؟ گفت: پیامبر انسانی همچون دیگر انسانها بود، کفش‌های خود راتعمیرمی‌کرد، لباس خود را می‌دوخت، گوسفند خود را می‌دوشید کارهایی که یک مرد در خانه انجام می‌دهد ایشان نیز انجام می‌داد و هنگامی که وقت نماز فرا می رسید از خانه بیرون می‌رفت.
رفتار پیامبر (ص) با یارانش

تحلیلی بر انگیزه‌های اهانت و تمسخر به ساحت پیامبر اسلام (ص) و حکم آن- بخش سوم و پایانی

ب-5 موضعگیریهای سیاسی:
از مهم‌ترین و خطرناکترین انگیزه‌‌‌‌های گستاخی بر علیه پیامبر (ص) پشتیبانی حکومت‌‌‌‌ها از ملت‌‌‌‌های غربی برای این گستاخی می‌باشد. هنگامی‌که مسلمانان در دانمارک که تعدادشان بالغ بر 200 هزار مسلمان است و دین آنها دومین دین بعد از پروتستان بشمار می‌آید، اعتراض کردند و یادداشت اعتراض آمیزی را به حکومت دانمارک تقدیم کردند حکومت، تحت عنوان «آزادی بیان » از پذیرش یاداشت خودداری کرد و خواسته‌ی مدعی العموم برای اقامه دعوا در دادگاه بر ضد روزنامه دانمارکی را به تهمت بی حرمتی به احساسات بیش از یک میلیارد مسلمان در جهان را رد کرد و گفت: قانونی که برای متهم کردن اشخاص به دلیل بی حرمتی به ادیان به کار گرفته می‌شود بر ضد یک روزنامه کاربرد ندارد.

همزمانی محتوا