۲۳.۴ درصد ایرانیان از انواع اختلالات روانی رنج می‌برند