مشروح بیانات دبیرکل جماعت دعوت و اصلاح در سومین نشست شورای مرکزی