‍ برای اولین شهید محراب عمر بن الخطاب رضی‌الله عنه