دعوت ٢ بازیکن کردستانی به اردوی آمادگی تیم ملّی فوتبال نونهالان