ورزشکار سردشتی دو مدال مسابقات بین‌المللی ووشوی آلمان را به گردن آویخت